Tài liệu Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 2) doc

tailieuhay_3189
tailieuhay_3189(11762 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 13
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 14:20

Mô tả: http://e-campaign.kdu.edu | 7▶▶ 쌍쌍자자음음ㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ자자음음 쓰쓰기기ㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ8 | 한국어 쓰기 1▶▶모모음음모모음음 쓰쓰기기ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣㅏㅑhttp://e-campaign.kdu.edu | 9▶▶이이중중모모음음ㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚㅝㅞㅟㅢㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚㅝㅞㅟㅢ모모음음 쓰쓰기기ㄱ가갸거겨 구규그기나냐너녀노뇨누뉴느니다댜더뎌도됴두듀드디라랴러려로료루류르리마먀머며모묘무뮤므미바뱌버벼보뵤부뷰브비사샤서셔소쇼수슈스시아야어여오요우유으이자쟈저져조죠주쥬즈지차챠처쳐초쵸추츄츠치카캬커켜코쿄쿠큐크키타탸터텨토툐투튜트티파퍄퍼펴포표푸퓨프피하햐허혀호효 흐히ㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ10 | 한국어 쓰기 1후음음절절 쓰쓰기기▶▶받받침침 없없음음휴교고http://e-campaign.kdu.edu | 11눈옷달밤밥강공책음음절절 쓰쓰기기▶▶받받침침 있있음음ㅊ+ㅐ+ㄱ= 책ㄴ+ㅜ+ㄴ= 눈ㅇ+ㅗ+ㅅ= 옷ㄷ+ㅏ+ㄹ= 달ㅂ+ㅏ+ㅁ= 밤ㅂ+ㅏ+ㅂ= 밥ㄱ+ㅏ+ㅇ= 강ㄱ+ㅗ+ㅇ= 공▶▶단어 쓰기필리핀필리핀베트남베트남중국중국우스탄즈베키스탄우즈베키일본일본제1강12 | 한국어 쓰기 1저저는는 마마이이예예요요 . http://e-campaign.kdu.edu | 7▶▶ 쌍쌍자자음음ㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ자자음음 쓰쓰기기ㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ8. | 한국어 쓰기 1▶▶모모음음모모음음 쓰쓰기기ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣㅏㅑhttp://e-campaign.kdu.edu | 9▶▶이이중중모모음음ㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚㅝㅞㅟㅢㅐㅒㅔㅖㅘㅙㅚㅝㅞㅟㅢ모모음음

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 2) doc, Tài liệu Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 2) doc, Tài liệu Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 2) doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Annchee
  Annchee · Vào lúc 03:39 am 28/01/2014
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 08:13 pm 01/02/2014
  Tài liệu này hay đấy nhi. :)
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 12:33 am 24/02/2014
  Rất cảm ơn bạn về tài liệu này!
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 09:02 pm 24/02/2014
  Nhiều bạn trẻ đã thành công sau khi đọc xong tài liệu này
 • Mèo Tung Tẩy
  Mèo Tung Tẩy · Vào lúc 09:10 pm 24/02/2014
  Mình đã đọc hết tài liệu này rồi! Cảm ơn bạn lắm!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0989217758179 s. Memory usage = 13.84 MB