Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi(12852 tài liệu)
(279 người theo dõi)
Lượt xem 0
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 84 | Loại file: PDF
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 18:09

Mô tả: Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện TRƯỜNG KHOA……………… ĐỒ ÁN MÔN HỌC Thiết kế hệ thống cung cấp điện Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 1 Tr-ờng đhbk hà nội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Khoa năng l-ợng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** đồ án môn học thiết kế hệ thống cung cấp điện Giáo viên h-ớng dẫn : Thầy Ngô Hồng Quang Họ và tên sinh viên thực hiện : Tống Thị Lý Đề tài : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chínhxác I ) Số liệu ban đầu: 1. Mặt bằng nhà máy 2. Mặt bằng phân x-ởng 3. Nguồn điện :Trạm BATG 220/10 cách 5 km II) nội dung thiết kế : 1) Xác định phụ tải tính toán 2) Thiết kế mạng cao áp nhà máy 3) Thiết kế mạng hạ áp phân x-ởng 4) Bù công suất phản kháng nâng cao cos III) bản vẽ : 2 bản vẽ Ao 1) Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp nhà náy 2) Sơ đồ nguyên lý mạng hạ áp phân x-ởng Ngày giao đề : Ngày hoàn thành: Giáo viên h-ớng dẫn Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 2 Mục lục Ch-ơng I: Giới thiệu chung về nhà máy I) Loại nghành nghề , qui mô và năng lực của xí nghiệp II) Giới thiệu phụ tải điện của toàn xí nghiệp III) Phạm vi đề tài Ch-ơng II: Xác định phụ tải tính toán các phân x-ởng và toàn xí nghiệp I) Xác định phụ tải tính toán của px sửa chữa cơ khí II) Xác định phụ tải tính toán của các phân x-ởng khác III) Xác định bán kính vòng tròn phụ tải IV) Biểu đồ xác định phụ tải Ch-ơng III: Thiết kế mạng cao áp nhà máy I) Ph-ơng án cấp điện mạng cao áp II) Vị trí đặt trạm phân phối trụng tâm III) Xác định vị trí và số l-ợng , công suất các trạm BA phân x-ởng IV) Ph-ơng án đi dây mạng cao áp V) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạng cao áp VI) Tính toán ngắn mạch và tra các thiết bị đã chọn Ch-ơng IV: Thiết kế mạng hạ áp phân x-ởng sửa chữa cơ khí I) Xác định phụ tải tính toán của phân x-ởng II) Tính toán ngắn mạch hạ áp phân x-ởng Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 3 III) Sơ đồ nguyên lý của mạng hạ áp phân x-ỏng IV) Chọn thiết bị cho tủ phân phối và tủ động lực Ch-ơng V : Bù công suất phản kháng nâng cao cos I) ý nghĩa về việc bù công suất phản kháng trong nhà máy II) Các biện pháp nâng cao hệ số công suất III) Nâng cao hệ số cos bằng ph-ơng pháp bù IV) Các thiết bị bù trong hệ thống cung cấp điện V) Các b-ớc tiến hành bù công suất Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 4 Lời nói đầu Ngày nay điện năng là một thứ thiết yếu nó đã tham gia vào mọi lĩnh vực của cuộc sống từ công nghiệp đến sinh hoạt ,.Bởi vì điện năng có nhiều -u điểm nh-: dễ dàng chuyển thành các dạng năng l-ợng khác (nhiệt cơ hoá ) dễ dàng truyền tải và phân phối .Chính vì vậy điện năng đ-ợc ứng dụng rất rộng rãi . Điện năng là nguồn năng l-ợng chính của các ngành công nghiệp ,là điều kiện quan trọng để phát triển các đô thị và khu dân c- . Vì lý do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,kế hoạch phát triển điện năng phải đi tr-ớc một b-ớc , nhằm thoả mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn tr-ớc mắt mà còn dự kiến cho sự phát triển trong t-ơng lai . Điều này đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện an toàn ,tin cậy để sản xuất và sinh hoạt . Đặc biệt hiện nay theo thống kê sơ bộ điện năng tiêu thụ bởi các xí nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 70% điện năng sản suất ra (nhìn chung tỷ số này phụ thuộc vào mức độ công nghiệp hoá của từng vùng Điều đó chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy ,xí nghiệp là một bộ phận của hệ thống điện khu vực và quốc gia ,nằm trong hệ thống năng l-ợng chung phát triển theo qui luật của nền kinh tế quốc dân .Ngày nay do công nghiệp ngày cần phát triển nên hệ thống cung cấp điện xí nghiệp ,nhà máy càng phức tạp bao gồm các l-ới điện cao áp (35-500kV)l-ới điện phân phối (6-22kV) và l-ới điện hạ áp trong phân x-ởng (220-380-600V) Để thiết kế đ-ợc thì đòi hỏi ng-ời kỹ s- phải có tay nghề cao và kinh nghiệm thực tế ,tầm hiểu biết sâu rộng vì thiết kế là một việc làm khó.Đồ án môn học chính là một bài kiểm tra khảo sát trình độ sinh viên . Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 5 Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo h-ớng dẫn đã giúp đỡ để em hoàn thành đồ án này . Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 6 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đồng hồ chính xác Ch-ơng I Giới thiệu chung về nhà máy I) Loại ngành nghề ,quy mô và năng lực của xí nghiệp 1) Loại ngành nghề : _ Sản phẩm của nhà máy là sản phẩm yêu cầu độ chính xác gần nh- tuyệt đối .Nó mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả mọi ng-ời. Tuy đây không phải là một ngành công nghiệp mữi nhọn của đất n-ớc ta .Nh-ng nó góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân ,ngoài ra còn có thể xuất khẩu để thu ngoại tệ cho đất n-ớc. _ Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá ,các dây truyền sản xuất của ngành sản xuất đồng hồ đ-ợc trang bị chủ yếu là máy móc hiện đại và đ-ợc tự động hoá cao . Để đảm ảo cho chất l-ợng cũngnh- số l-ợng của sản phẩm của nhà máy đòi hỏi phải có nguồn cung cấp điện tin cậu cho chúng . 2 ) Qui mô ,năng lực của nhà máy: _ Nhà máy trong đề tài nghiên cứu có qui mô khá lớn .Nhà máy có tới 11 phân x-ởng với các phụ tải điện sau : Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 7 TT Tên phân x-ởng Diện tích(m) Công suất đặt (kW) 1 PX cơ khí 360 2100 2 PX dập 260 1200 3 PX lắp ráp số 1 376 900 4 PX lắp ráp số 2 360 1400 5 PX sửa chũa cơ khí 1195.3 6 Phòng thí nghiệm 120 160 7 PX chế thử 260 500 8 Trạm bơm 224 120 9 BP hành chính và ql 432 50 10 BP KCS và kho TP 460 520 11 Khu nhà xe 239.86 Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 8 Dự kiến trong t-ơng lai nhà máy còn đ-ợc mở rộng và d-ợc thay thế , lắp đặt các thiết bị máy móc hiện đại hơn ,Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế cấp điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ ftải trong t-ơng lai về mặt kỹ thuật và kinh tế .phải đề ra ph-ơng pháp cấp điên sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không để quá d- thừa dung l-ợng mà sau nhiều năm xí nghiệp vãn không khai thác hết dung l-ợng công suấu dự trữ dẫn đến lãng phí . II) Giới thiệu phụ tải điện của toàn nhà máy 1) Các đặc điểm của phụ tải điện : - Phụ tải điện trong nhà máy có thể phân ra làm hai loại phụ tải : +) Phụ tải động lực +) Phụ tải chiếu sáng Phụ tải động lực và chiếu sáng th-ờng làm việc ở chế độ dài hạn ,điện áp yêu cầu trực tiếp tới thiết bị là 380/220 V ở tần số công nghiệp f=50 Hz 2) Các yêu cầu về cung cấp điện của nhà máy _ Các yêu cầu cung cấp điện phải dựa vào phạm vi và mức độ quan trọng của các thiết bị để từ đó vạch ra ph-ơng thức cấp điện cho từng thiế bị cũng nh- cho các phân x-ởng trong nhà máy , đánh giá tổng tổng thể toàn nhà máy cơ khí ta thấy tỷ lệ của phụ tải loại hai là lớn hơn 50% .Phụ tải loại hai lớn hơn loại ba do đó nhà máy đ-ợc đánh giá là hộ phụ tải loại II .Vì vậy cung cấp điên phải đảm bảo liên tục . III) Pham vi đề tài Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 9 Đây là một đề tài thiết kế môn học ,do thời gian có hạn , việc tính toán chính xác và tỷ mỉ cho công trình là một khối l-ợng lớn đòi hỏi thời gian dài do đó em chỉ tính toán chon cho những hạng mục cơ bản của công trình . TRƯỜNG KHOA……………… ĐỒ ÁN MÔN HỌC Thiết kế hệ thống cung cấp điện Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3. thành đồ án này . Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 6 Thiết kế cung cấp điện

— Xem thêm —

Xem thêm: Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện, Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện, Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0953080654144 s. Memory usage = 13.81 MB