khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn bacillus subtilis trong bể nuôi tôm sú (penaeus monodon)

Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi(12852 tài liệu)
(279 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 63 | Loại file: PDF
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 17:03

Mô tả: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA THỦY SẢNLÂM TRUNG TÍNHKHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨNBACILLUS SUBTILIS TRONG BỂ NUÔI TÔM SÚ(PENAEUS MONODON)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN2009TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA THỦY SẢNLÂM TRUNG TÍNHKHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ VI KHUẨNBACILLUS SUBTILIS TRONG BỂ NUÔI TÔM SÚ(PENAEUS MONODON)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢNCÁN BỘ HƯỚNG DẪNThs. PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN2009iLỜI CẢM TẠTôi xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thuỷ Sản,Quý Thầy Cô và toàn thể cán bộ Khoa Thuỷ Sản đã tận tình giúp đỡ, tạo điềukiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập. Đặc biệt tôi sinh chânthành biết ơn cô Phạm Thị Tuyết Ngân và chị Liễu Như Ý cùng các cán bộ bộmôn Thuỷ Sinh Học Ứng Dụng, các bạn lớp Bệnh Học Thuỷ Sản K 31 đã tậntình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ để tôi hoàn thành luân văn.Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là cha mẹđã dành cho tôi những tình cảm, sự động viên cũng như hỗ trợ về vật chất đểtôi vượt qua khó khăn trong suốt quá trình học.Chân thành cảm tạ Sinh viên thực hiện Lâm Trung TínhTÓM TẮTĐánh giá khả năng làm sạch môi trường nước của nhóm vi khuẩn chọn lọc, được phânlập từ những ao nuôi tôm sú thâm canh đã được thực hiện, là một trong những bướcquan trọng trong qui trình chọn lọc vi khuẩn hữu ích. Bacillus subtilis từ lâu đã đượcchứng minh là vi khuẩn tham gia trong quá trình phân hủy protein trong nuôi trồngthủy sản.Thí nghiệm được bố trí gồm có 4 nghiệm thức, trong đó 3 nghiệm thức bổ sung vikhuẩn Bacillus subtilis chủng 9, 41, 67 và một nghiệm thức đối chứng. Mỗi nghiệmthức được lập lại 3 lần. Kết quả cho thấy thời gian tồn tại trong bể tôm của vi khuẩndòng 9 là 7 ngày, dòng 41 và 67 là 5 ngày. Mật độ bào tử trong bùn của 3 chủng 9, 41và 67 lần lượt là 5,3×106, 5,95×105 và 3,5×105 bào tử/g. Trong khi đối chứng chỉkhoảng 22 bào tử/g cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thứccòn lại (p< 0.05). Trong nước mật độ chủng 9, 41 và 67 lần lượt là 3×103, 4,9×102và2,9×102bào tử/ml, còn đối chứng chỉ 10 bào tử/ml cho thấy sự khác biệt có ý nghĩathống kê so với các nghiệm thức còn lại (p< 0.05). Mật độ tổng vi khuẩn trung bìnhtrong bùn chủng 9, 41 và 67 lần lượt là 5,2 x 107, 6,7x 106, 6,7 x 106 CFU/g, còn đốichứng 3,8 x 108 CFU/g . Trong nước chủng 9, 41 và 67 lần lượt là 3,7 x 105, 4,3x 105,57 x ,105 CFU/ml, còn đối chứng 5 x 107 CFU/ml, có số lượng tăng cao khác biệt có ýnghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p< 0.05). Mật độ vi khuẩn Vibriotrong bùn, chủng 9, 41 và 67 lần lượt là 7,6 x 101, 2,1x 102 và 3,7 x 102 CFU/g, thấphơn nhiều so với đối chứng (5,8 x 104 CFU/g). Trong nước mật độ chủng 9, 41,và 67lần lượt là 4,1 x 101, 1,9x 102 và 3,5 x 102 CFU/ml, đối chứng 6,4 x 104 CFU/ml có sốlượng tăng cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0.05). Tỉ lệ tăng trưởng đạt cao nhất ở nghiệm thức 1 (chủng 9) tăng 10,7g/con và saikhác có rất có ý nghĩa thống kê (p<0,01) so với nghiệm thức đối chứng tăng 5,3g/convà khác biệt rất có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức bổ sung vi khuẩn dòng 41 vàdòng 67 (p< 0.01). Tỷ lệ sống ở nghiệm thức 1 (chủng 9) cao nhất 97,2% và sai khácrất có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (p<0,01). Trong khi đó tỉ lệ sống giữacác nghiệm thức bổ sung vi khuẩn sai khác không có ý nghỉa thống kê. Các chỉ tiêusinh hóa cơ bản đều thỏa mản điều kiện của Andretta et at., (2004). Qua thí nghiệm nhận thấy chủng 9 là chủng có nhiều ưu thế nhất về thời gian tồntại, làm tăng tỷ lệ sống, tỷ lệ tăng trưởng và làm giảm mật độ vi khuẩn Vibriotrong bể nuôi tôm.iiiiiMỤC LỤCPHẦN I: GIỚI THIỆU 12.1 Đặc điểm sinh học của tôm sú (Penaeus monodon) 32.1.1 Vị trí phân loại: 3Theo hệ thống phân loại của Holthuis, 1989. Tôm sú 32.1.2 Phân bố 32.1.3 Vòng đời 32.1.4 Tập tính ăn và loại thức ăn 42.1.5 Lột xác 42.2 Sự siến động các yếu tố thuỷ lý trong ao nuôi thuỷ sản 42.2.1 Nhiệt độ 42.2.2 pH 42.2.3 Độ mặn 52.2.4 Oxy hoà tan (DO) 52.3 Sử dụng chế phẩm sinh học (Probiotic) trong nuôi trồng thủy sản 52.3.1 Sơ lược về probiotic 53.2.2 Tình hình sử dụng probiotic trong nuôi trồng thủy sản 62.4 Đặc điểm sinh học của Bacillus subtilis 72.4.1 Vị trí phân loại 72.4.2 Quá trình hình thành bào tử ở Bacillus subtilis 72.4.3 Vai trò của Bacillus subtilis 8PHẦN III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 103.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu. 103.1.1 Thời gian nghiên cứu 103.1.2 Địa điểm nghiên cứu 103.2 Phương pháp nghiên cứu 103.2.1 Dụng cụ và trang thiết bị: 103.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 103.2.3 Phương pháp thu và phân tích mẫu nước 123.2.4 Phương pháp thu mẫu bùn 143.2.4.1 Phương pháp xác định mật độ vi khuẩn 143.2.5 Xác định các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá của vi khuẩn Bacillus subtilis. 153.2.6 Phương pháp xác định sự biến động các yếu tố thuỷ lý 153.2.7 Cách cho ăn và quản lý tôm nuôi thí nghiệm 153.2.8 Tính tốc độ tăng trưởng của tôm 163.2.9 Tính tỉ lệ sống của tôm 16PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 174.1 Sự biến động các chỉ tiêu thủy lí 174.1.1 ảnh hưởng của pH 174.1.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ 174.1.3 Ảnh hưởng của độ kiềm 174.1.4 Ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan (DO) 17iv4.2 Kết quả kiểm tra các đặc điểm sinh hóa vi khuẩn Bacillus subtilis phânlập. 184.4 Biến động mật độ Vi khuẩn Bacillus subtilis trong bể nuôi tôm Sú 234.5 Biến động mật độ tổng vi khuẩn trong bể nuôi tôm Sú 244.6 Biến động mật độ tổng vi khuẩn Vibrio trong bể nuôi tôm Sú 264.7 Tỉ lệ sống 27PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 314.1 Kết luận. 314.2 Đề xuất 31PHẦN V: TÀI LIỆU THAM KHẢO 32DANH SÁCH HÌNHHình 3.1 Các bước pha loãng mẫu…………… 13Hình 3.2 Cách cấy mẫu vào môi trường thạch………… 13Hình 4.1 Khuẩn lạc sau 24 giờ…………………………………… 19Hình 4.2 Nhuộm Gram………………………………… 19Hình 4.3 Nhuộm bào tử………………………………………… 20Hình 4.4 Phản ứng Starch……………………………………… 20Hình 4.5 Phản ứng Gelatin……………………………… 21Hình 4.6 Phản ứng Thủy phân Casein……………………………. 21Hình 4.7 Thời gian tồn tại của vi khuẩn Bacillus subtiilis trong bùn… 22Hình 4.8 Thời gian tồn tại của vi khuẩn Bacillus subtiilis trong nước… 22Hình 4.9 Biến động mật độ Bacillus subtiilis trong bùn…… 23Hình 4.10 Biến động mật độ Bacillus subtiilis trong nước……… 23Hình 4.11 Biến động mật độ tổng vi khuẩn trong bùn……………. 25Hình 4.12 Biến động mật độ tổng vi khuẩn trong nước…………… 25Hình 4.13 Biến động mật độ Vibrio trong bùn…………………… 27Hình 4.14 Biến động mật độ Vibrio trong nước……………… 27Hình 4.15 Tỉ lệ sống của tôm sú…………………… 28Hình 4.16 Tỉ lệ tăng trưởng của tôm sú………………… 29Hình 4.17 Tôm sú sau khi thu hoạch……………………………… 30v . Bacillus subtilis phânlập. 184.4 Biến động mật độ Vi khuẩn Bacillus subtilis trong bể nuôi tôm Sú 234.5 Biến động mật độ tổng vi khuẩn trong bể nuôi tôm Sú. 4.12 Biến động mật độ tổng vi khuẩn trong nước…………… 25Hình 4.13 Biến động mật độ Vibrio trong bùn…………………… 27Hình 4.14 Biến động mật độ Vibrio trong nước………………

— Xem thêm —

Xem thêm: khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn bacillus subtilis trong bể nuôi tôm sú (penaeus monodon), khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn bacillus subtilis trong bể nuôi tôm sú (penaeus monodon), khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn bacillus subtilis trong bể nuôi tôm sú (penaeus monodon)

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.0990061759949 s. Memory usage = 13.82 MB