Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) pot

tailieuhay_3589
tailieuhay_3589(11158 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 16:20

Mô tả: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) …………… Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………… Tôi tên : ……………………………………… Sinh ngày : ……… Giới tính …………………………… Chứng minh nhân dân số:……………, cấp ngày……………, tại …………… Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh) : …………………………. ……………………………………………………………….………………………… Trình độ chuyên môn : …………………………………Di động………………. Nay kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ……… , cho phép tôi được được đứng tên mở cơ sở ngoại ngữ (tin học), nội dung cụ thể như sau: Tên cơ sở ngoại ngữ (tin học) : ………………………………………… Loại hình: …………………………Quy mô đào tạo: ……học viên/khoá/3tháng Địa chỉ đặt cơ sở (số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh) : ……………………………. ………………………………………………………………………………………… Điện thoại cố định : ………… Fax ……………… Email : …………………… Nhiệm vụ của cơ sở: tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học; liên kết với đơn vị có chức năng tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo quy định. Chương trình giảng dạy: theo chương trình Bộ GDĐT quy định (đính kèm chương trình) Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng): đúng theo quy định và đủ về số lượng để mở các lớp đào tạo ở cơ sở (đính kèm phụ lục 2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu: đảm bảo đầy đủ, phục vụ cho chương trình đào tạo (đính kèm phụ lục 3) Nếu được sự cho phép của Phòng GDĐT, tôi cam kết sẽ điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng luật pháp Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện tốt các văn bản pháp quy của UBND tỉnh, Sở GDĐT liên quan đến hoạt động giảng dạy ngoại ngữ-tin học. Trân trọng kính chào. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu. …………, ngày tháng năm 20… NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký tên và ghi rõ họ tên) * Đính kèm hồ sơ mở cơ sở . kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ……… , cho phép tôi được được đứng tên mở cơ sở ngoại ngữ (tin học), nội dung cụ thể như sau: Tên cơ sở ngoại ngữ (tin. HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) …………… Kính gửi: Phòng Giáo dục

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) pot, Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) pot, Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học) pot

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 06:37 am 03/03/2014
  Tài liệu dễ hiểu quá
 • Mai Ngọc
  Mai Ngọc · Vào lúc 03:42 pm 03/03/2014
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • Juu
  Juu · Vào lúc 08:39 pm 03/03/2014
  Hay quá, cảm ơn tailieuhay_3589. Rất bổ ích
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 09:25 pm 03/03/2014
  Cám ơn các bác nhé, rất bổ ích, hy vọng sẽ còn nhiều bài viết hay như thế này
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 09:46 pm 03/03/2014
  Cám ơn bạn nhiều! Cứ phải làm bài tập mới được ^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.4421210289 s. Memory usage = 13.37 MB