Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận -thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi(10594 tài liệu)
(232 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống 10,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 76 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 16:12

Mô tả: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận -thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An 1MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của chuyên đềĐất đai là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, đó không chỉ đơn thuần là nơisinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưuvăn hóa, trao đổi thông tin, làm phong phú cuộc sống của con người, tạo nên nétvăn hóa riêng của từng quốc gia, từng dân tộc.Đất đai là nguồn gốc của mọi tài sản vật chất của con người. Qua quá trình sảnxuất, khai thác từ nguồn lợi của đất, con người đã tạo ra lương thực, thực phẩm,trang phục, nơi làm việc… Tuy nhiên, quỹ đất có hạn nó không thể sinh ra thêm dođó cần phải quản lý tốt quỹ đất hiện có. Vấn đề quản lý việc sử dụng đất đai ngàycàng trở lên quan trọng trong bối cảnh bùng nổ dân số, hiện đại hóa, công nghiệphóa, tài nguyên ngày càng cạn kiệt như ngày nay. Vì vậy công tác quản lý đất đaingày càng được chính phủ chú trọng quan tâm để quản lý chặt chẽ những biến độngcả về chủ sử dụng và bản thân đất đai thì Nhà nước phải thực hiện công tác đăng ký,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính. Các quốc gia trênthế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, tiếtkiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai từ Nhà nước đã ban hành một loạt các vănbản pháp luật về đất đai.Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định :” đất đai thuộc sởhữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý ”Các Luật Đất đai năm 1988, 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtĐất đai năm 1998, 2001, Luật Đất đai 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Đất đai năm 2009 cùng với các văn bản pháp luật có liên quan đang từng bướcđi vào thực tế.Luật đất đai năm 2003 sửa đổi bổ sung 2009 đã quy định 13 nội dung quản lýNhà nước về đất đai trong đó trong đó có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồsơ địa chính. Đây thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập một hệ thống2hồ sơ địa chính đầy đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất, là cơ sởđể Nhà nước quản lý, nắm chặt toàn bộ diện tích đất đai và người sử dụng, quản lýđất theo pháp luật. Thông qua việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp của người sử dụng đất cũng là cơ sở đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước về đấtđai, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.Nghĩa Thuận thuộc xã cửa ngõ phía Đông Nam Thị xã Thái Hòa, Tỉnh NghệAn, có tổng diện tích là 3.095,28 ha. Xã Nghĩa Thuận được đánh giá là địa phươngcó điều kiện thuận lợi trong việc phát trển kinh tế xã hội trong giai đoạn hội nhập vàphái triển hiển nay. Để đảm bảo quản lý Nhà nước về đất đai một cách hợp lý, hiệu quả đến từngthửa đất, từng đối tượng sử dụng, xã Nghĩa Thuận đã xác định đăng ký, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtlà nội dung quan trọng để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi chongười sử dụng. Thực tế thời gian xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận độngvà tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục hoàn thành cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiêndo nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác đăng ký cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫncòn nhiều tồn tại và gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế cũng như nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công táccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản gắn liềnvới đất cùng với sự nhận thức ở trên, được sự phân công của Khoa Quản lý đất đai- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dưới sự hướng dẫn trực tiếpcủa thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Hồng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giáthực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2011 - 2013”.32. Mục tiêu nghiên cứu- Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.- Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Đề xuất phương pháp giải quyết khó khăn trong công tác cấp GCN trên địabàn xã Nghĩa Thuận.3. Yêu cầu- Nghiên cứu, nắm vững chính sách pháp luật đất đai, chính sách cấp GCN.- Nguồn số liệu, tài liệu điều tra thu thập được phảu có độ tin cậy, chính xác,phản ánh đúng quá trình thực hiện chính sách cấp GCN trên địa bàn xã .- Nắm vững các kiến thức cơ bản đã học để phân tích, đánh giá được các sốliệu đã thu thập dược một cách chính xác, trung thực và khách quan.- Tiếp thu được toàn bộ công việc, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và tiếp cận với thực tế công việc để học hỏi và rèn luyện.- Đề xuất một số biện pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của địaphương liên quan đến công tác cấp GCN4CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng chocon người. Quy mô đất đai của Thế giới và của mỗi quốc gia một số hữu hạn.Tài nguyên đất là nguồn có giới hạn về số lượng, được phân bố cố định trongkhông gian, không thể di chuyển theo ý chí chủ quan của con người. Trong quátrình phát triển của xã hội, con người luôn gắn chặt với đất đai, luôn tìm cách sửdụng đất đai có hiệu quả cao phục vụ cho cuộc sống của mình và bảo vệ tốt nhấtnguồn tài nguyên đất. Trong quá trình sử dụng, đất đai luôn biến động để đápứng nhu cầu sử dụng đất của con người và phù hợp với sự phát triển kinh tế xãhội trong tương lai. Vì thế, quản lý nhà nước về đất đai là công việc hết sức quantrọng và cần thiết đối vói mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ, mỗi thời đại.Quản lý Nhà nước về đất đai thực chất là quản lý mối quan hệ giữa conngười với con người trong quá trình sử dụng đất, trong đó một trong những nộidung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai là đăng ký đất đai, cấp GCN,lập và quản lý hồ sơ địa chính. Cho nên, Nhà nước muốn tồn tại và phát triểnđược thì phải nắm chắc, quản lý chặt nguồn tài nguyên đất đai theo quy hoạch vàpháp luật để hướng đất đai phục vụ yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dâncũng như bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia đó.Trước đây, do nền kinh tế xã hội chia phát triển nên công tác quản lý đấtđai chưa thực sự được quan tâm. Ngày nay, do công cuộc đổi mới kinh tế cùngvới sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã gây sức ép không nhỏđến quỹ đất vốn có hạn của chúng ta. Sự đa dạng của nền kinh tế làm cho mốiquan hệ đất đai ngày càng phức tạp hơn. Từ thực tế đó, đòi hỏi nhà nước cầnthực hiện việc đăng ký đất đai, cấp GCN, để giải quyết các quan hệ phát sinhtrong quá trình sử dụng đất, để việc sử dụng đất trở nên hợp lý, hiệu quả và tiếtkiệm.51.1.1. Đăng ký đất đai1.1.1.1. Khái niệm đăng ký đất đai Đăng ký đất đai là một thủ tục hành chính thiết lập hồ sơ địa chính đầy đủ vàcấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệpháp lý giữa Nhà nước với người sử dụng đất, làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặtchẽ đất đai theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.1.1.1.2. Vai trò của công tác đăng ký đất đai - Đăng ký đất đai là công cụ của Nhà nước đảm bảo lợi ích Nhà nước, cộngđồng công dân như quản lý nguồn thuế, Nhà nước với vai trò trung gian tiến hànhcân bằng lợi ích giữa các chủ thể, bố trí cho mục đích sử dụng tố nhất. Nhà nướcbiết được chác để quản lý chung qua việc dung công cụ đăng ký đất đai để quản lý.Lợi ích của công dân có thể thấy được như Nhà nước bảo vệ quyền và bảo vệngười công dân khi có các tranh chấp, khuyến khích dầu tư cá nhân, hỗ trợ các giaodịch về đất đai, giảm khả năng tranh chấp đất đai. - Là cơ sở để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thực chất là sở hữuNhà nước Nhà nước chia cho dân sử dụng trên bề mặt, không được khai thác tronglòng đất và trên không, nếu được phải có sự cho phép của Nhà nước. Bảo vệ hợppháp và giám sát nghĩa vụ theo quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích chungcủa toàn xã hội. Vì vậy đăng ký đất đai với vai trò thiết lập hệ thống thông tin về đấtđai sẽ là công cụ giúp Nhà nước quản lý. - Đăng ký đất đai để Nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẽ nguồn tàinguyên đất. Biết mục đích sử dụng, từ đó điều chỉnh hợp lý các thông tin hồ sơ địachính, hồ sơ địa chính cung cấp tên chủ sử dụng, diện tích, vị trí, hình thể, góc cạnh,thời hạn sử dụng đất, mục đích sử dụng, những ràng buộc thay đổi trong quá trìnhsử dụng và quản lý của những thay đổi này. 1.1.2.3. Hình thức đăng ký đất đaiCó hai hình thức đăng ký là đăng ký tự nguyện và đăng ký bắt buộc. Theo quymô và mức độ phức tạp của công việc về đăng ký trong từng thời kỳ đăng ký đất6được chia thành 2 giai đoạn:- Giai đoạn 1 : đăng ký đất ban đầu được tổ chức thực hiện lần đầu trên phạmvi cả nước để thiết lập hồ sơ địa chính ban đầu cho toàn bộ đất đai và cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các chủ sử dụng đủ điều kiện.- Giai đoạn 2 : đăng ký biến động đất đai thực hiện ở những địa phương đãhoàn thành đăng ký ban đầu cho mọi trường hợp có nhu cầu thay đổi nội dung củahồ sơ địa chính đã thiết lập1.1.2. Khái niệm về Quyền sử dụng đấtChúng ta đều biết quyền sở hữu bao gồm các quyền sau:- Quyền chiếm hữu: là quyền năm giữ một tài sản nào đó và là quyền loạitrừ người khác tham gia sử dụng tài sản đó.- Quyền sử dụng: là quyền được lợi dụng các tính năng của tài sản để phụcvụ cho các lợi ích kinh tế và đời sống của con người.- Quyền định đoạt: là quyền quyết định số phận pháp lý của tài sản.Như vậy, quyền sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất đai là quyền sở hữu vàquyền sử dụng được áp dụng trực tiếp với khách thể đặc biệt là đất đai. Đối vớinước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu vàthông nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đấtthông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối vớingười đang sử dụng đất ôn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụngđất. Như vậy, Nhà nước là chủ thể đặc biệt của quyền sở hữu đất đai, còn các tổchức, cá nhân, hộ gia đình chỉ có quyền sử dụng đất đai chứ không có quyềnđịnh đoạt đất đai.1.1.3. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đấtGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất, sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận (GCN ) là chứng thư pháp lýxác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất để họ yên tâm đâu7tư, cải lạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thực hiện các quyền, nghĩa vụ sửdụng đất theo pháp luật. Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sửdụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, GCN chínhlà cơ sở pháp lý đê Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của chủ sửdụng. GCN có vai trò rất quan trọng, nó là các căn cứ để xây dựng các quy địnhvề đăng ký, theo dõi biến động đất đai, kiểm soát giao dịch dân sự về đất đai, cácthấm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp đất đai, xác định nghĩa vụ về tàichính của người sử dụng đất, đền bù thiệt hại về đất đai, xử lý vi phạm về đấtđai.1.1.4. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Đối với nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhấtquản lý. Nhà nước giao cho các tố chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn địnhlâu dài và mọi người sử dụng đất đều phải tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất.Đây là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đối với mọi đối tượng sử dụng đấttrong các trường họp như: đang sử dụng đất chưa đăng ký, mới được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đấthoặc thay đổi những nội dung quyền sử dụng đất đã đăng ký. Chúng ta phải thựchiện việc đăng ký và cấp GCN bởi vì:- GCN là cơ sở để bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai Bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai thực chất là bảo vệ lợi ích hợppháp của người sử dụng đất, đồng thời giám sát họ thực hiện các nghĩa vụ khi sửdụng đất đúng theo pháp luật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các lợi ích trongviệc sử dụng đất. Thông qua việc đăng ký và cấp GCN, cho phép xác lập một sựràng buộc về trách nhiệm pháp lý giữa cơ quan Nhà nước và những người sửdụng đát đai trong việc châp hành luật đát đai. Đông thời, việc đăng ký và cápGCN sẽ cung cáp thông tin đây đủ nhát và làm cơ sở pháp lý đê Nhà nước xácđịnh quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được Nhà nước bảo vệ khi xảy ratranh chấp, xâm phạm đất đai.8- GCN là điền kiện bảo đảm Nhà nước quản ly chặt chẽ toàn bộ quỹ đấttrong phạm vi lãnh thô. đảm bảo cho đất đai được sử dụng đầy đủ, hợp lý,tiếttkiệm và có hiệu quả cao nhất.Đối tượng của quản lý Nhà nước về đất đai là toàn bộ diện tích trong phạmvi lãnh thổ các cấp hành chính. Nhà nước muốn quản lý chặt chẽ đối với toàn bộđất đai, thì trước hết phải nắm vững toàn bộ các thông tin về đất đai theo yêu cầucủa quản lý. Các thông tin cần thiết cho quản lý Nhà nước về đất đai bao gồm:Đối với đất đai Nhà nước đã giao quyền sử dụng, cần có các thông tin sau:tên chủ sử dụng đất, vị trí, hình thể, kích thước (góc, cạnh), diện tích, hạng đất,mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, những ràng buộc về quyền sử dụng, nhữngthay đổi trong quá trình sử dụng và cơ sở pháp lý.Đối với đất chưa giao quyền sử dụng, các thông tin cần có là: vị trí, hìnhthể, diện tích, loại đất.Tất cả các thông tin trên phải được thế hiện chi tiết tới từng thửa đất. Thửađất chính là đơn vị nhỏ nhất mang các thông tin về tình hình tự nhiên, kinh tế, xãhội và pháp lý của đất đai theo yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai.- GCN đảm bảo cơ sở pháp lý trong quá trình giao dịch trên thị trường, gópphần hình thành và mở rộng thị trường bất động sảnTừ trước đến nay, ở nước ta thị trường bất động sản vẫn chỉ phát triển mộtcách tự phát (chủ yếu là thị trường ngầm). Sự quản lý của Nhà nước đối với thịtrường này hầu như chưa tương xứng. Việc quản lý thị trường này còn nhiều khókhăn do thiếu thông tin. Vì vậy, việc kê khai đăng ký, cấp GCN sẽ tạo ra một hệthống hồ sơ hoàn chỉnh cho phép Nhà nước quản lý các giao dịch diễn ra trên thịtrường, đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa các lợi ích. Từ đó góp phần mở rộng vàthúc đẩy sự phát triển của thị trường này.- Cấp GCN là một nội dung quan trọng có quan hệ hữu cơ với các nộidung, nhiệm vụ khác của quản lý Nhà nước về đất đai.9Việc xây dựng các văn bản pháp quy về quản lý, sử dụng đất phải dựa trênthực tế của các hoạt động quản lý sử dụng đất, trong đó việc cấp GCN là một cơsở quan trọng. Ngược lại, các văn bản pháp quy lại là cơ sở pháp lý cho việc cấpGCN đúng thủ tục, đúng đối tượng, đúng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất. Đốivới công tác điều tra đo đạc: Kết quả điều tra đo đạc là cơ sở khoa học cho việcxác định vị trí, hình thế, kích thước, diện tích, loại đất và tên chủ sử dụng thực tếđể phục vụ yêu cầu tổ chức cấp GCN.Đối với công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất: Trước hết kết quả củaquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tác động gián tiếp đến công tác cấp GCNthông qua việc giao đất. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chính là căn cứ choviệc giao đất, mặt khác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cũng ảnh hưởng trựctiếp đến việc cấp GCN vì nó cung cấp thông tin cho việc xác minh những mảnhđất có nguồn gốc không rõ ràng.Công tác giao đất, cho thuê đất: Quyết định giao đất cho thuê đất của Chínhphủ hoặc UBND các cấp có thẩm quyền là cơ sở pháp lý cao nhất để xác địnhquyên họp pháp của người sử dụng đát khi đăng ký.Công tác phân hạng đất và định giá đất: Dựa trên két quả phân hạng vàđịnh giá đất để xác định trách nhiệm tài chính của người sử dụng đát trước vàsau khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời nó là cơ sởxác định trách nhiệm của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất của họ.Đối với công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp đất: Nó giúp việc xác địnhđúng đối tượng được đăng ký, xử lý triệt để những tồn tại do lịch sử để lại, tránhđược tình trạng sử dụng đất ngoài sự quản lý của Nhà nước.Như vậy, việc đăng ký và cấp GCN nằm trong nội dung chi phối của quảnlý Nhà nước về đất đai. Thực hiện tốt việc cấp GCN sẽ giúp cho việc thực hiệntốt các nội dung khác của quản lý Nhà nước về đất đai.101.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất- Luật đất đai 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009.- Chỉ thị số 299/1980/TTg-CP ngày 10/11/1980 của Chính phủ về công tác đođạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất;- Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993, quy định về giao đất cho các hộ gia đình,cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp;- Nghị định 02/CP ngày 5/01/1994 của Chính phủ quy định về giao đất lâmnghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đíchsản xuất lâm nghiệp;- Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính Phủ về việc mua bán kinhdoanh nhà thuộc sở hữu Nhà nước;- Nghị định 88/CP ngày 7/8/1994 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụngđất đô thị;- Chỉ thị số 10/1998/TTg-CP ngày 20/2/1998 của Chính phủ về việc đẩy mạnhvà hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;- Nghị định 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ quy định về thủtục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất vàgóp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;- Chỉ thị số 05/2004/TTg-CP ngày 9/2/2004 của Chính phủ về việc triển khaithi hành Luật đất đai 2003, trong đó có chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh để hoànthành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2005;- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hànhLuật đất đai . nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 18 hữu nhà ở và tài sản. đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

— Xem thêm —

Từ khóa: tiểu luận kinh tế quốc tếtiểu luận kinh tếtiểu luận kinh tế phát triểntiểu luận lạm pháttiểu luận luật kinh doanhthực tập xuất nhập khẩu

Xem thêm: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận -thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An, Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận -thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An, Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Nghĩa Thuận -thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • ngoclan
  ngoclan · Vào lúc 11:51 pm 11/03/2014
  Rất cảm ơn bạn về tài liệu này!
 • nhulan
  nhulan · Vào lúc 02:44 pm 14/03/2014
  Cám ơn bác nhiều lắm, em đang cần cái này.
 • Diệp Tử
  Diệp Tử · Vào lúc 05:59 am 15/03/2014
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 09:55 am 15/03/2014
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
 • Oanh Vũ
  Oanh Vũ · Vào lúc 12:58 pm 15/03/2014
  Cảm ơn bạn nhìu. đang cần tìm hiểu cái này.

Mục lục

-- Xem thêm --
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0930700302124 s. Memory usage = 13.94 MB