Hướng dẫn sử dụng Access 2000

mydoc
mydoc(788 tài liệu)
(30 người theo dõi)
Lượt xem 154
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 183 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 09:09

Mô tả: Hướng dẫn sử dụng Access 2000 designed by CHU HONG HAI 0904180141 g Access là một hệ quả trị cơ sỏ dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ.Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có cấu trúc của dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị trữ tin.đáp ứng được nhu cầu của người dùng với nhiều mục đích khác nhau.Access tạo ra các Database ,xử lý thay đổi dữ liệu mà không quan tâm đến thuật toán.Access có thể tạo ra các ứng dụng mà không cần lập trình. I. Khởi động và thoát khỏi Access.1. Khởi động: Thực hiện một trong 3 cách sau:Start/ Programs/ Microsoft Access.Start/ Run/tìm đường dẫn tới access .Kích đúp vào ShortCut access trên DeskTop.2. Thoát khỏi Access: File/ Exit.Chọn biểu tượng Close trên thanh tiêu đề.Gõ tổ hợp phím Alt + F4. 3)Màn hình khởi động Access:Blank Access Database:Tạo mới một tệp CSDL.Tạo tệp CSDL mới theo Mấu đã có sẵn.Mở tệp CSDL đã có sẵn trong máy. 4)Tạo mới CSDL trong Access a.Tạo mới khi khởi động:B1 Khởi động Access.b2 .Blank Access Database.b3.Nhập tên Database.b4.Creat.b. Tạo mới khi đã khởi động Access:*C1:File/ New/Database/ok/nhập tên Database/Creat.*C2:Ctrl + N/ Database/ok/nhập tên Database/CreatCửa sổ Database xuất hiện như sau: Open:Mở table,query .Design:Sửa table,querryNew:tạo mới table,query Một CSDL trong Access gồm các đối tượng sau:DatabaseTables Queries Forms Reports Pages Macros Moduls Table(biểu bảng):lưu giữ thông tin.Queries(bảng truy vấn):cho phép truy vấn và hiệu chỉnh giữ liệu.Form(mẫu biểu):Dùng cho xem và nhập thông tin.Pages(trang):tập tim HTML chophép bạn xem dữ liệu Access bằng trình duyệt Internet explore.Report(báo biểu):Dùng tóm tắt và in dữ liệu.Macro(lênh ngầm):thực hiện một hoặc một số thao tác một cách tự động.Module:viết chương trình thực hiện một số chức năng trong CSDL 5)Tạo bảng trong Access :5.1)Các khái niệm cơ bản trong bảng(table):a. Tên trường (Field): Bảng được chia thành các cột. Tên cột được gọi là tên trường.b. Bản ghi: Khi nhập dữ liệu tạo nên các hàng. Mỗi hàng được gọi là một bản ghi.c. Trường khoá: Một trường được gọi là khoá trong CSDL nếu trên trường đó không có bản ghi nào trùng nhau.* Căn cứ vào trường khoá để nhận biết (phân biệt) các bản Ghi vd:người ta phân biệt các SV thông qua trường MSV do đó Msv gọi là trường khoá. 5.2)Dữ liệu cơ bản trong Access :AutoNumber:AutoNumber: đánh số tự động 1, 2, 3 . đánh số tự động 1, 2, 3 .Text:Text: kiểu văn bản(kiểu chữ). kiểu văn bản(kiểu chữ).Number:Number: kiểu số gồm các kiểu con sau: kiểu số gồm các kiểu con sau:Byte:Byte: số nguyên ngắn. số nguyên ngắn.IntegerInteger:số nguyên thường.:số nguyên thường.Long Integer:Long Integer: nguyên dài. nguyên dài.Single:Single: số thực đơn. số thực đơn.Double:Double: số thực kép . số thực kép .Date/ time:Date/ time: kiểu ngày tháng. kiểu ngày tháng.Currency:Currency: kiểu tiền tệ. kiểu tiền tệ.Yes/ no:Yes/ no: kiểu Logic. kiểu Logic.Meno:Meno: kiểu ghi nhớ. kiểu ghi nhớ.OLE Object:OLE Object: kiểu đối tượng đồ hoạ . kiểu đối tượng đồ hoạ . 5.3)tạo bảng(table)bằng chế độ design view.a)Tạo cấu trúc bảng:b1:Creat table indesign viewB2:NewB3:Design view/ok B4:đánh tên trường và chọn kiểu dữ liệu Tên trườngKiểuDữ LiệuGhi chú . khỏi Access. 1. Khởi động: Thực hiện một trong 3 cách sau:Start/ Programs/ Microsoft Access. Start/ Run/tìm đường dẫn tới access .Kích đúp vào ShortCut access. CSDL trong Access a.Tạo mới khi khởi động:B1..Khởi động Access. b2 .Blank Access Database.b3.Nhập tên Database.b4.Creat.b. Tạo mới khi đã khởi động Access: *C1:File/

— Xem thêm —

Từ khóa: Hướng dẫn sử dụng Access 2000 accesshưỡng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng excel access 2000 hướng dẫn sử dụng word

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Access 2000, Hướng dẫn sử dụng Access 2000, Hướng dẫn sử dụng Access 2000

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Ebook.VCU
  Ebook.VCU · Vào lúc 12:49 am 24/10/2013
  Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 01:47 pm 01/11/2013
  Hehe, phải xem mấy cái bí quyết trong này thế nào mới được :)))
 • An Nhiên
  An Nhiên · Vào lúc 09:02 am 10/11/2013
  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Access 2000 rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 10:00 pm 26/11/2013
  Tài liệu rất hữu ích, thank u so much !!!
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 04:13 am 10/12/2013
  Tài liệu quá hay. Thanks bạn nhé, đang rất cần tài liệu như thế này
Đăng ký

Generate time = 0.0869679450989 s. Memory usage = 13.36 MB