Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc

tailieuhay_2989
tailieuhay_2989(11665 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 09:20

Mô tả:  VNĐ □ Ngoại tệ □ KPTX □ KPĐT □ Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN: Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: Mở tài khoản tại KBNN  Tên nhà cung cấp: Mã số nhà cung cấp: TK nhà cung cấp: Tại ngân hàng: Số hợp đồng giấy: Số hợp đồng khung đã CKC:   !"!#$!%&!'!("!)*+,-+./0,-+.1234"12567Số tiền bằng chữ: &898 :;5 Ngày tháng năm Ngày tháng năm  ,<3%=>3%=9&8%?@$A;,<< 9.27BC:Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: Số CKC: Không ghi vàokhu v<c nàyD;.EFGEH(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: BIIJKLMI VNĐ □ Ngoại tệ □ KPTX □ KPĐT □ Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN: Mã ĐVQHNS: Mở tài khoản tại KBNN 9N Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN đề nghị Kho bạc nhà nướcđiều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:Đề nghị điều chỉnh tăng (giảm): Cho hợp đồng khung, số CKC: Cho hợp đồng th<c hiện, số CKC: Theo hợp đồng giấy số: 9N  !"!#$!%&!'!("!)*+,-+./0,-+.1234"12567Số tiền bằng chữ: &898 :;5 Ngày tháng năm Ngày tháng năm  ,<3%=>3%=9&8%?@$A;,<< 9.28BC:Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: D;.EFGOH(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: Không ghi vàokhu v<c này . vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN: Mã ĐVQHNS: Mở tài khoản tại KBNN 9N Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi. đồng đã được cam kết chi tại KBNN đề nghị Kho bạc nhà nướcđiều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau: Đề nghị điều chỉnh tăng (giảm): Cho

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc, Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc, Giấy đề nghị cam kết chi NSNN doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 11:24 pm 16/03/2014
  Tài liệu này quá hay và chất - tiếc gì không cho 1 like
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 07:46 am 19/03/2014
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 04:22 am 21/03/2014
  Rất nhiều thông tin hữu ích cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn bạn
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 05:47 am 21/03/2014
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 05:55 am 21/03/2014
  Mình tài được file rồi! Rất cảm ơn 123doc.vn

Mục lục

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.111854076385 s. Memory usage = 13.81 MB