MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án … potx

tailieuhay_4689
tailieuhay_4689(10669 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 0
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 16:20

Mô tả: Mẫu 17/BT, HT và TĐC HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ CHUYÊN VIÊN GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án …………… Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Căn cứ Biên bản giao nhận mặt bằng ngày … … tháng ……. năm 20……. của ………………………………………………… … Hộ ông (bà): …………………… …….……… đã bàn giao toàn bộ mặt bằng bị ảnh hưởng tại dự án cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Chủ đầu tư trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và Đại diện nhân dân giám sát. Chủ hộ cam kết sau khi bàn giao mặt bằng gia đình không còn quyền lợi, nghĩa vụ gì trên phần đất đã bàn giao, cũng như không khiếu nại về sau. Một số vấn đề có liên quan: ………………………………………………………………………… ………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… ………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………… ……… Tổ Chuyên viên kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xem xét chấp thuận chi tiền thưởng cho chủ hộ theo quy định./. Cần Thơ, ngày tháng năm 20……… Tổ Chuyên viên . về sau. Một số vấn đề có liên quan: … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … . … … … …. … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tổ Chuyên viên kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án … potx, MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án … potx, MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Về việc chi tiền thưởng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng tại dự án … potx

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Annchee
  Annchee · Vào lúc 04:36 am 25/03/2014
  Nhờ 123doc.vn mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
 • locvung
  locvung · Vào lúc 07:33 am 25/03/2014
  Cám ơn tailieuhay_4689 nhiều nhé, rất bổ ích!
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 02:43 pm 25/03/2014
  Cảm ơn bạn. tài liệu rất bổ ích.hi
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 03:57 pm 25/03/2014
  Cám ơn bạn đã cung cấp tài liệu này
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 05:00 pm 25/03/2014
  Tài liệu đúng cái mình cần! Tks
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0920379161835 s. Memory usage = 13.36 MB