MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU pdf

tailieuhay_2789
tailieuhay_2789(11174 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 11:20

Mô tả: (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………. Số CMND: ……………………, Ngày cấp . ………………………, Nơi cấp ……………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………. Điện thoại: ……………………………………., Fax: ……………………………………………… Là chủ tàu có số đăng ký: …………………………………………………………………………… Công suất máy chính: ……………………………………………………………………………… Nghề đăng ký hoạt động: …………………………………………………………………………… Vùng biển hoạt động: ………………………………………………………………. Đã có hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển xa từ ngày …………………… đến ngày có xác nhận của ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tôi đề nghị được hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho chuyến biển thứ … năm 20 với số tiền là: …………………. (bằng chữ: …………………………………………………….). …………., ngày tháng năm Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) . BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tôi đề nghị được hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho chuyến biển thứ … năm 20 với số tiền là: …………………. (bằng chữ: …………………………………………………….). …………., ngày tháng năm Người đề nghị (Ký, ghi

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU pdf, MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU pdf, MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU pdf

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • leal
  leal · Vào lúc 04:25 am 01/04/2014
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • fresh boy 10
  fresh boy 10 · Vào lúc 02:13 pm 02/04/2014
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 04:23 pm 02/04/2014
  Mình cũng thấy tài liệu rất bổ ích. TKs
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 08:02 pm 02/04/2014
  Bạn ơi! Upload thêm nhé. Mình cũng rất muốn được tham khảo những tài liệu như thế này.
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 08:27 pm 02/04/2014
  Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0782070159912 s. Memory usage = 13.35 MB