Mẫu giấy đề nghị thanh toán

An An
An An(10770 tài liệu)
(202 người theo dõi)
Lượt xem 304
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2013, 16:16

Mô tả: Mẫu giấy đề nghị thanh toán TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG C ần Thơ, ngày… tháng năm 200 Kính gởi: - Ban Giám Hiệu; - Trưởng Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng; - Trưởng Bộ môn Trường Đại Học Cần Thơ. Họ tên người đề nghị thanh toán: Mã số CBCC: . Cá nhân quan hệ tài chính: Mã số CBCC: . Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng): Nội dung thanh toán: Học kỳ: Năm học: Số tiền: Số tiền viết bằng chữ: . Kèm theo: - . . . . . . . . . . Bảng kê chứng từ thanh toán với chứng từ gốc. - Báo cáo kết thúc công việc. - Các chứng từ, tài liệu liên quan trực tiếp (Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận tài sản (nếu có) . . .). - Bản sao dự toán chi kinh phí thực hiện đã được duyệt. - Đã tạm ứng: Tổng số tiền . . . . . . . . . . . . Ký hiệu và thời gian các chứng từ đã tạm ứng . Người đề nghị thanh toán TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần kiểm tra và phê duyệt - Thanh toán số tiền: . - Số tiền viết bằng chữ: . Ngày…… tháng…… năm 200 PHÒNG TÀI VỤ HIỆU TRƯỞNG BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TÓAN Đơn vị tính: Đồng STT Chứng từ gốc Nội dung chi Số tiền Dành cho P. Tài vụ ghi Số Ngày Số tiền TỔNG CỘNG xxxxxx Viết bằng chữ số tiền: . Đính kèm: chứng từ gốc. NGƯỜI LẬP TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần dành cho Phòng Tài Vụ - Thanh tóan số tiền: - Số tiền viết bằng chữ: - Định tài khỏan kế tóan: Nợ . Có - Định mục chi cho các khoản được thanh tóan: Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục Số tiền . KẾ TÓAN THANH TÓAN PHỤ TRÁCH KẾ TÓAN Ghi chú: Chứng từ thanh tóan là chứng từ gốc (các hóa đơn tài chính hoặc các chứng từ hợp pháp do đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ cung cấp theo quy định của Bộ Tài chín BÁO CÁO KẾT THÚC CÔNG VIỆC V/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Về các nội dung của công việc: [Hướng dẫn ghi: Thể hiện các nội dung sau - Các nội dung của công việc đã hoàn thành. - Các nội dung của công việc chưa hoàn thành hoặc cắt giảm. - Các nội dung của công việc phát sinh thêm.] 2. Về số lượng người tham gia và cách thức tổ chức thực hiện: [ Hướng dẫn ghi: Thể hiện các nội dung sau - 100 sinh viên lớp . . . . . . . . . . .hệ đào tạo . . . . . . . . . .của Trung tâm . . . . . . . . . . . . - Phân chia 10 nhóm, thí nghiệm liên tục/ gián đoạn. - Thực tập có kết hợp thi, đánh giá. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] 3. Các địa điểm đã tiến hành công việc. 4. Thời gian bắt đầu, kết thúc công việc. 5. Đánh giá kết quả công việc và đề nghị bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi gì về tài chính , tài sản. NGƯỜI LẬP TRƯỞNG BỘ MÔN . ................................................................................................................................................. Người đề nghị thanh toán TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần kiểm tra và phê duyệt - Thanh toán số tiền:.................................................................................................................. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG C ần

— Xem thêm —

Từ khóa: Mẫu giấy đề nghị thanh toánMáu giả

Xem thêm: Mẫu giấy đề nghị thanh toán, Mẫu giấy đề nghị thanh toán, Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • ilib.vn
  ilib.vn · Vào lúc 07:21 am 23/04/2013
  Tài liệu hay giá tốt đấy bác
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 03:07 am 10/12/2013
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
 • enlicious
  enlicious · Vào lúc 09:47 pm 18/12/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 01:43 pm 24/12/2013
  Cảm ơn đã chia sẻ… nếu còn có tài liệu gì khác cậu up lên cho tụi mình với nhé
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 07:11 pm 26/12/2013
  Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.08185505867 s. Memory usage = 13.36 MB