Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 11.2008.QĐ.BTP.doc

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(5858 tài liệu)
(67 người theo dõi)
Lượt xem 63
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 14:29

Mô tả: Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 11.2008.QĐ.BTP. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 11/2008/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNHBan hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁPCăn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý".Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(đã ký)Đinh Trung Tụng . QUYẾT ĐỊNHBan hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁPCăn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn. của Bộ Tư pháp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " ;Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

— Xem thêm —

Từ khóa: chất lượngbộ tiêu chuẩnpháp lývăn bản luật khuôn khổ pháp lýtiêu chuẩn trợ giúp pháp lý Tiêu chuẩn 5S áp dụng bộ tiêu chuẩn phi tiêu chuẩn tiểu chuẩnluật tiêu chuẩn

Xem thêm: Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 11.2008.QĐ.BTP.doc, Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 11.2008.QĐ.BTP.doc, Ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 11.2008.QĐ.BTP.doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An An
  An An · Vào lúc 06:30 am 20/11/2013
  Bộ này đúng tài liệu mình đang tìm, thanks nhìu nha
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 10:21 am 24/12/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 08:01 am 28/12/2013
  Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ tài liệu bổ ích này.
 • Bạch Thanh Thanh
  Bạch Thanh Thanh · Vào lúc 07:16 pm 30/12/2013
  Tài liệu rất rất hay và bổ ích...cám ơn bạn rất nhiều
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 02:14 am 02/01/2014
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.102471113205 s. Memory usage = 13.84 MB