Nghị định 42 về công tác thi đua khen thưởng

Diệp Tử
Diệp Tử(13711 tài liệu)
(48 người theo dõi)
Lượt xem 72
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 15:15

Mô tả: 1. Phạm vi điều chỉnh- Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua;- Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; - Các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; - Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; - Quỹ thi đua, khen thưởng; - Quyền và nghĩa vụ đối tượng được khen thưởng; - Hành vi vi phạm, xử lý vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP 2. Đối tượng áp dụng - Công dân VN, người VN nước ngoài, người nước ngoài; - Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam. 3. Nguyên tắc thi đua.- Tự nguyện, tự giác, công khai;- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 4. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:- Căn cứ vào phong trào thi đua; - Phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu; Không đăng ký thi đua không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua. NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-C.4. Nguyên tắc khen thưởng.- Chính xác, công khai, công băng, kịp thời;- Một hình thức KT được tặng nhiều lần cho một đối tượng;- Thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng KT;- Kết hợp giữa động viên tinh thần và vật chất.5. Căn cứ khen thưởng.- Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. - Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và phạm vi ảnh thưởng lớn thì khen thưởng mức cao hơn; - Khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính. NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP6. Quỹ thi đua, khen thưởng- Quỹ Thi đua, khen thưởng để tổ chức phong trào thi đua và thưởng.- Quỹ TĐ-KT được hình thành từ ngân sách NN, từ quỹ KT doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức và các nguồn thu hợp pháp khác. - Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác. 7. Hình thức tổ chức thi đua- Thi đua thường xuyên: - Thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề) . NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP8. Nội dung tổ chức phong trào thi đua a. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chỉ tiêu và nội dung thi đua.Phải đảm bảo khoa học; Phù hợp với thực tế ,Có tính khả thi. b. Tổ chức phát động thi đua (Đa dạng hình thức,uyên truyền, Phát huy trách nhiệm, Chống phô trương, hình thức trong thi đua. c. Triển khai các biện pháp tổ chức thi đua (Theo dõi,Chỉ đạo điểm ). d. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua:sơ kết giữa đợt;tổng kết; khen thưởng.9. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đuaa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thủ trưởng cơ quan:Chủ trì phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi quản lý; NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP Phát hiện, lựa chọn để khen thưởng; Tổ chức nhân điển hình. b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên:- Tổ chức, phối hợp phát động TĐ, nhân điển hình;- Phối hợp, động viên đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua, thực hiện chính sách khen thưởng;- Giám sát thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;10. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác TĐ-KT.- Tham mưu chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch; - Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TĐ; - Phối hợp, tổ chức các phong trào thi đua; - Sơ kết, tổng kế, đề xuất khen thưởng. NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP11. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng- Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật TĐ-KT; - Phổ biến, nêu gương điển hình tiên tiến; - Phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; - Đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. 12. Các danh hiệu thi đuaa. Đối với cá nhân:- “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, - “Chiến sỹ thi đua tỉnh, đoàn thể trung ương”, - “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, - “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”. NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CPb. Đối với tập thể: - “Cờ thi đua của Chính phủ”, - “Cờ thi đua Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, - “Tập thể lao động xuất sắc”,“Đơn vị quyết thắng”, - “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”; - ''Thôn văn hóa'', ''Làng văn hóa'', ''Tổ dân phố văn hóa''.- “Gia đình văn hóa”. NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP13. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG13.1.''Huân chương Sao vàng'' là huân chương cao quý nhất.13.2. Huân chương Hồ Chí Minh 13.3. “Huân chương Độc lập: -Huân chương Độc lập hạng nhất.-Huân chương Độc lập hạng nhì -Huân chương Độc lập hạng ba NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP13.4 Huân chương Quân công:- Huân chương quân công hạng nhất;- Huân chương Quân công hạng nhì;- Huân chương Quân công hạng ba;13.5.Huân chương Lao động:- Huân chương lao động hạng nhất;- Huân chương Lao động” hạng nhì; - Huân chương Lao động hạng ba. . mức cao hơn; - Khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính. NGHỊ ĐỊNH 42/ 2010/NĐ-CP6. Quỹ thi đua, khen thưởng- Quỹ Thi đua, khen thưởng để tổ chức. thi đua, khen thưởng vào mục đích khác. 7. Hình thức tổ chức thi đua- Thi đua thường xuyên: - Thi đua theo đợt (hoặc chuyên đề) . NGHỊ ĐỊNH 42/ 2010/NĐ-CP8.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Nghị định 42 về công tác thi đua khen thưởng, Nghị định 42 về công tác thi đua khen thưởng, Nghị định 42 về công tác thi đua khen thưởng

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 10:18 am 04/08/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 04:38 pm 16/10/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn Diệp Tử
 • idom
  idom · Vào lúc 02:20 pm 29/10/2013
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • m.it
  m.it · Vào lúc 10:30 am 11/11/2013
  Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 09:48 pm 05/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.109616041183 s. Memory usage = 13.87 MB