Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt nam

Diệp Tử
Diệp Tử(13205 tài liệu)
(63 người theo dõi)
Lượt xem 1060
13
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 38 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 15:15

Mô tả: Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt nam MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẦN IGIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ÐIỀU LỆ ÐẢNG1. Ðiều lệ Ðảng là gì ? Ðiều lệ Ðảng là văn bản xác định tôn chỉ/ mục đích/ hệ tư tưởng/ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động/ cơ cấu tổ chức/ bộ máy của Ðảng/ qui định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Ðảng viện và tổ chức các cấp của Ðảng ÐẶC ÐIỂM CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG  Văn bản pháp lý của Ðảng  đảm bảo được thi hành thống nhất nghiêm minh Có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Ðảng Tương đối ổn định, có tính kế thừa và phát triển (Thông qua 1-2011 tại Ðại hội Ðại biểu tòan quốc lần thứ XI) PHẦN 2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG@ Gồm 12 chương, 48 điều: Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng Chương I: Đảng viên (Điều 1-8)Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (Điều 9-14)Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương (Điều (15-17)Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng cấp địa phương (Điều 18-20)Chương V: Tổ chức cơ sở Đảng (Điều 21 –24)Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam Chương VII: Công tác kiểm tra của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấpChương VIII: Khen thưởng và kỷ luật (Điều 34 – 40) NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG•Chương IX: Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội •Chương X: Đảng lãnh đạo Đòan TNCSHCM•Chương XI: Tài chính Đảng•Chương XII: Chấp Hành Điều lệ Đảng PHẦN MỞ ÐẦU•ÐCSVN do đ/c Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. * Bản chất giai cấp công nhân của Ðảng: -Xuất phát từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hình thành liện minh công nông để xóa bỏ áp bức bóc lột, xây dựng xã hội mới CNXH và tiến lên CNCS. - Ðảng luôn khẳng định: “ÐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc” -Mục đích của Đảng: xây dựng một đất nước Việt nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng xã hội, văn minh, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là CNCS.-Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cho hành động của Đảng là CN Mác- Lênin và tư tưởng HCM.-Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.-Vai trò, trách nhiệm của Đảng: là đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân. •Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân tộc ,dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.• Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng Đảng viên , sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. ÐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ÐẢNG VIÊN•Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên •Thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.•Là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, NHIỆM VỤ & QUYỀN CỦA ÐẢNG VIÊNNHIỆM VỤ1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. . MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẦN IGIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ÐIỀU LỆ ÐẢNG1. Ðiều lệ Ðảng là gì ? Ðiều lệ Ðảng. XI) PHẦN 2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ÐIỀU LỆ ÐẢNG@ Gồm 12 chương, 48 điều: Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng Chương I: Đảng viên (Điều 1-8)Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng

— Xem thêm —

Từ khóa: cơ bảnđiều lệĐảng cộng sảnViệt namMột số nội dung điều lệ Đảng đảng cộng sàn việt nam đảng công sản việt nam

Xem thêm: Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt nam

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 10:05 am 02/08/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • Phạm thảo
  Phạm thảo · Vào lúc 03:39 am 15/08/2013
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 11:59 am 30/10/2013
  Cảm ơn đã chia sẻ… nếu còn có tài liệu gì khác cậu up lên cho tụi mình với nhé
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 08:26 am 01/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều, tài liệu này rất quý báu với mình, hihi
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 01:23 pm 04/12/2013
  Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.330893039703 s. Memory usage = 13.37 MB