Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã

Diệp Tử
Diệp Tử(13205 tài liệu)
(63 người theo dõi)
Lượt xem 463
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 11:53

Mô tả: Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ Phường, xã: …………………………………………………………. Tên chức danh, vị trí công tác: …………………………………… Để triển khai các nội dung đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 sát với yêu cầu chuyên môn, nhiệp vụ và thực tiễn công tác của cán bộ, công chức phường, xã, Sở Nội vụ triển khai cuộc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng danh cho cán bộ, công chức phường, xã. Rất mong nhận được ý kiến phản hồi chính xác của anh, chị về các câu hỏi dưới đây. (Đánh dấu X vào các nội dung đào tạo, bồi dưỡng mà anh/chị thấy thực sự cần thiết và có nhu cầu tham gia) A. Khảo sát về yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dành cho các chức danh CBCC phường, xã I. Dành cho Chủ tịch UBND phường, xã:  Kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành  Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  Công tác cán bộ và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức phường, xã  Công tác cải cách hành chính và pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ phường, xã.  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: II. Dành cho công chức Văn phòng - Thống kê  Chuyên đề về kỹ năng xây dựng và theo dõi chương trình công tác, lịch làm việc và tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kỹ năng quản trị văn phòng.  Chuyên đề về thực hiện công tác nội vụ tại phường, xã  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: III. Dành cho công chức Tài Chính – Kế toán  Chuyên đề về trình tự lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách.  Chuyên đề về thực hiện khoán biên chế tại phường, xã và tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: IV. Dành cho công chức Văn hóa - Xã hội  Chuyên đề về kỹ năng lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội  Chuyên đề về thống kế dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội; kỹ năng phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đơn các đối tượng chính sách; quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc bồi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng; theo dõi việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: V. Dành cho chức danh Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân phường, xã  Chuyên đề về nghiệp vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  Chuyên đề về nghiệp vụ giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và kỹ năng xử lý các tình huống khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật 2  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: B. Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT tại phường, xã (Dành cho CB lãnh đạo và CC phường, xã)  Kiến thức sử dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông  Kiến thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành  Kiến thức ứng dụng CNTT trong CCHC: triển khai phường điện tử, dịch vụ hành chính công trực tuyến, các ứng dụng trực tuyến .  Ứng dụng CNTT trong việc quản lý công việc, quản lý hệ thống thông tin  Kiến thức cơ bản CNTT  Kiến thức về an toàn, bảo mật thông tin  Kiến thức về quản trị mạng  Kỹ năng sử dụng internet và tìm kiếm, tổng hợp thông tin trên mạng  Công nghệ Mã nguồn mở quốc tế (Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl)  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: Trân trọng cám ơn! 3 . NỘI VỤ PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG, XÃ Phường, xã: …………………………………………………………. Tên chức danh, vị trí công tác:. dung đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 sát với yêu cầu chuyên môn, nhiệp vụ và thực tiễn công tác của cán bộ, công chức phường, xã, Sở Nội vụ triển khai cuộc khảo

— Xem thêm —

Từ khóa: đào tạocán bộcông chứcnhu cầuphườngPhiếu khảo sát

Xem thêm: Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã, Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã, Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 08:40 am 11/11/2013
  Mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm :)
 • locvung
  locvung · Vào lúc 11:35 am 11/11/2013
  Chuẩn vodka men rồi.
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 01:48 pm 16/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích à nha . Thành viên tích cực . Thanks for share 
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 05:00 pm 22/12/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 10:33 pm 26/12/2013
  Tài liệu của bạn thật là bổ ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0826940536499 s. Memory usage = 13.82 MB