Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.DOC

luanvan02
luanvan02(10967 tài liệu)
(276 người theo dõi)
Lượt xem 1201
26
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:40

Mô tả: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2 Lời nói đầu Lịch sử nớc ta kể từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là lịch sử đấu tranh cách mạng không ngừng dới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng để giành lại độc lập tự do, khôi phục và xây dựng lại đất nớc thống nhất theo con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội.Năm 1858 thực dân Pháp xâm lợc nớc ta, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, các phòng trào yêu nớc theo hệ t tởng phong kiến và hệ t t-ởng t sản chống Pháp diễn ra ở khắp nơi. Nhng rút cục các phong trào đó đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là các cấp lãnh đạo hoặc không đủ t cách lãnh đạo hoặc đã hết vai trò lịch sử. Đầu năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bớc ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời là kết quả của những điều kiện khách quan và chủ quan của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Là kết quả của một quá trình lựa chọn con đờng cứu nớc, tích cực chuẩn bị về hệ t tởng chính trị cà tổ chức tổ chức tập thể chiến sỹ cách mạng, là một sự sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam qua nhiều năm nhiều thập kỉ đấu tranh của dân tộc Việt Nam từ khi bị mất nớc rơi vào tay đế quốc thực dân Pháp. Đảng cộng sản Việt Nam với đờng lối lãnh đạo đúng đắn ,khoa học ,phù hợp với qui luật của cách mạng Việt Nam cùng với lí luận Mac-LeNin ,t tởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam đã dẫn dắt nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nớc và trong công cuộc xây dựng chủ nghiã xã hội . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định : Đờng lối đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng .Đất nớc ta ngày nay ngày càng giàu mạnh và đang khẳng định vị thế trên trờng 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2quốc tế do vậy việc nghiên cứu và khẳng định : Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là việc làm hết sức quan trọng đối với lớp trẻ và đặc biệt là sinhviênViệtNam , những ngời chủ tơng lai của đất nớc để thấy đợc công lao to lớn của đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự nghiệp xây dựng , bảo vệ dân tộc Việt Nam.Từ đó giúp lớp trẻ ngày nay thấy đợc trách nhiệm của mình trong việcxây dựng và bảo vệ đảng ,cũng nh thấy đựoc trách nhiệm phải góp phần xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc mà nhân dân ta dới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Viêt Nam đã đỗ bao xơng máu mới giành đợc. Trong phạm vi đề tài này , Em xin trình bày một số minh chứng về những chính sách của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ để thấy đợc : Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam . Xin chân thành cảm ơn thầy Đình Truy đã tận tình hớng dẫn và tạo mọi điều kiện để Em hoàn thành tiểu luận này. 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2I.Quá trình hình thành và phát triển của Đảng: Trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc, hơn một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp tiếp đó là gần 30 năm kháng chiến chống Mỹ có thể nói dân tộc Việt Nam từ buổi đầu dựng nớc đã luôn phải đối đầu với những kẻ thù hùng mạnh nhất .Có thể nói trong lịch sử dựng nớc của dân tộc mình chúng ta đã phải trải qua những cuộc đấu tranh dài liên miên tiêu tốn bao sức ngời sức của nhng gắn liền với nó là một quá khứ hào hùng của 4000 năm dựng nớc và giữ nớc .Đặc biệt trong thế kỷ 20 này tr-ớc sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít đe dọa đến hoà bình của nhân loại ,và đặc biệt là sự phát triển của chủ nghĩa thực dân mới với nhiều hình thức xâm lợc và bóc lột tinh vi dân tộc Việt Nam một lần nữa lại phải đối đầu với hai kẻ thù hùng mạnh nhất trên thế giới đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ .Một lần nữa dân tộc lại đứng lên giành lại độc lập tự do cho chính mình .Trong cuộc đấu tranh khốc liệt và gian khổ ấy biết bao máu của đồng bào và nhân dân đã đổ xuống cho mảnh đất quê hơng.Đã có rất nhiều phong trào cách mạng ,nhiều nhà lãnh tụ nh Phan Bội Châu ,Phan Chu Trinh nhng đều không đi dến thành công do thiếu một tổ chức ,một con ngời có thể đoàn kết toàn dân tộc đứng lên đấu tranh giải phóng cho chính mình. Cách mạng Việt Nam chỉ lớn mạnh ,trởng thành ,gặt hái những thành công kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời cùng với con ngòi kiệt xuất chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại .Đảng nh một tổ chức soi đờng chỉ lối là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân ,một tổ chức duy nhất có thể tập hợp sức mạnh toàn dân tộc thành một khối thống nhất đứng lên chống lại kẻ thù và giành lại độc lập tự do cho mình. Có thể nói sự ra đời của Đảng 3-2-1930 đánh dấu một bớc ngoặt mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam .Với đờng lối lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt mọi chiến thắng của dân tộc đều mang đậm dấu ấn của Đảng có thể nói sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành linh hồn của cuộc đấu tranh thần thánh này.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2 Lúc chiến tranh cũng nh đất nớc hoà bình Đảng luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,Đảng luôn khẳng định đợc mình là một tổ chức duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân trong công cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc cũng nh trong công cuộc xây dựng đất nớcII.Sự thất bại của các phong trào yêu n ớc tr ớc khi đảng cộng sản việt Nam ra đời:1. Phong trào Cần V ơng : Vào giữa thế kỉ XIX thực dân Pháp đã xâm lợc nớc ta ,triều đình Huế đã cúi đầu làm tay sai cho Pháp ,xã hội Việt Nam chuyễn từ xã hội phong kiến thuần tuý sang xã hội thuộc địa ,nữa phong kiến.Nhân dân ta bị thực dân pháp cai trị ,bóc lột ,đè nén dẫn đến tình cảnh đen tối ,khốn khổ của đòng bào ta. Năm 1885 ,Vua Hàm Nghi cùng thơng th binh bộ là Tôn Thất Thuyết đãtổ chức binh biến với chủ trơng đánh vào toà khâm sứ Pháp và dồn Mang Cá nhng thất bại .Tháng 7 năm 1885 ,Vua Hàm Nghi xuống chiếu cần Vơng kêu gọi các nhân sĩ yêu nớc đứng lên chống Pháp .hởng ứng lời kêu gọi của chiếu Cần Vơng phong trào đã nổ ra khắp các tỉnh nh: khởi nghĩa Yên Thế ,khởi Nghĩa Ba Đình v v nhng tất cả các phong trào này đều thất bại .Vua Hàm Nghi bị di dày.phong trào cần vơng kết thúc. Có thể thấy phong trào Cần Vơng thất bại là do thiếu sự đoàn kết ,chỉ có tính tự phát do vậy dễ dàng bị Pháp đàn áp. Nhng nguyên nhân chính đó là nó cha có đợc một định hớng ,một đờng lối đúng đắn và phù hợp với thực tiễn và hoàn canh của xã hội Việt Nam để có thể lãnh đạo nhân dân chống Pháp.2. Phong trào Duy Tân : Ngời khởi xớng là Phan Chu Trinh .Phong tào Duy Tân phát triển mạnh mẽ ở các trờng học để giáo dục ,khơi dậy lòng yêu nớc của nhân dân .Từ đó giúp nhân 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2dân nhận thức đợc kẻ thù ,đứng lên chống pháp và bon tay sai .Năm 1908 ,nhà cầm quyền Pháp bắt Phan Chu Trinh và bỏ tù tại nhà tù Côn Đảo .Do sự tác động của luật s Phan Văn Tờng và hội nhân quyền Pháp ,Ông đợc thả nhng đa sang Pháp sống. Phong trào Duy Tân kết thúc3. Phong trào Đông Du : Ngời khởi xớng phong trào là Phan Bội Châu . Ban đầu chỉ có 200 học sinh sang nhật học hỏi để chống Pháp và nhờ Nhật giúp đỡ để chống Pháp.Nhng sang đó gặp hai nhà chính trị tại Nhật là Khang Hữu Vi và Lơng Khải Siêu nên họ khuyên không thể nhờ Nhật đánh Pháp đợc bởi vì nh vậy Nhật lại thống trị Việt Nam .Do có một số hoạt động chống Pháp tại Nhật nên Pháp yêu cầu Nhật trục xuất 200 học sinh đó về nớc.Phong trào Đông Du kết thúc. Phong trào Đông Du tuy thể hiện lòng yêu nớc của nhân dân nhng nó thể hiện rõ nhất về sự khủng hoảng đờng lối và các tổ chức yêu nớc cha tìm ra đợc một đ-ờng lối đúng đắn.Điều này chỉ đợc khắc phục với sự xuất hiện của đảng cộng sản Việt Nam.4. Việt Nam quốc dân Đảng : Ban đầu có tên là nhà xuất bản Nam Đồng t xã và nó hội tụ đợc nhiều chí sĩ và nhân tài yêu nớc.Tổ chức này có t tởng đi theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn với mục tiêu là đánh đởi thực dân Pháp và đánh đổ ngooi vua ,thiết lập dân quyền.Phơng pháp làm cách mạng là khủng bố ,ám sát vàbạo động. Ngày 9 tháng 2 năm 1930 Việt Nam quốc dân đảng tổ chức cuộc khởi nghĩa Yên Bái nhng không thành công.5. Nhận xét :5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2 Các phong trào cách mạng trên đều thất bại đó là do chúng đều không có một đờng lối đúng đắn ,nhận thức cha đúng và cha có một cơ sở lí luận làm tiền đề và hình thức hoạt động cha đúng.Mặt khác chúng cha đoàn kết đợc mọi tầng lớp nhân dân,xa rời quần chúng nên dễ dàng bị dập tắt. Những khuyết điểm trên chỉ có thể đợc giải quyết và sự khủng hoảng về đờng lối chấm dứt khi đang cộng sản Việt Nam ra đời với lí luận Mac-LêNinlàm nền tảng đa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. III.sự ra đời của đảng cộng sản việt nam sự l nh đạo và nắm bắtã thời cơ tài tình của đảng cộng sản việt nam dẫn tới thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử : 1.Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam : Từ ngày 3 -2 đến ngày 7-2-1930 trên đất Trung Quốc đã diễn ra hội nghị hợp nhất 3 Đảng : Đông Dơng cộng sản Đảng ,An Nam cộng sản Đảng và Đông Dơng cộng sản liên đoàn .Để phù hợp với nhu cầu khách quan cũng nh để có đợc sức mạnh vững chắc và duy nhất mới có thể thực hiện đợc cách mạng vô sản .Hội nghị đã nhất chí cao và quyết định hợp nhất 3 Đảng thành Đảng cộng sản Việt Nam . Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là một bớc ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam : nớc ta đã có một chính Đảng đủ t cách và duy nhất lãnh đạo thống nhất trong cả nớc và đó là thành quả tất yếu của cuộc đấu tranh trong thời đại mới ,là kết quả của quá trình lựa chọn con đờng cứu nớc ,sự kết hợp chủ nghĩa Mác- LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nớc Việt Nam.Từ đây dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã đi hết những thắng lợi này tới thắng lợi khác. 2. Sự lãnh đạo và nắm bắt thời cơ tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam đ a cách mạng Việt Nam thắng lợi 8-19456Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2 Sau khi vừa ra đời Đảng cộng sản Việt Nam đã phát động cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao của nó là Xô Viết Nghệ Tĩnh làm cho thực dân Pháp khiếp sợ ,chúng đã đàn áp dã man quần chúng nhân dân.Sau khi thoát khỏi thời kì thoái trào của cách mạng 1932-1935 ,Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta phát động đợc cao trào vận động dân chủ 1936-1939 ,đòi dân chủ ,dân sinh ,cơm áo ,hoà bình ,chống phát xít,chống chiến tranh. Đảng đã đặt vấn đề phải nhận thức lại mối quan hệ giữa 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, phản đế và điền địa ở Đông Dơng một xứ thuộc địa đang bị đế quốc thống trị ,áp bức , bóc lột .Trớc những tình hình quốc tế đang diễn ra hết sức phức tạp : Anh và Pháp tuyên chiến với phát xít Đức . ở Pháp chính phủ mặt trận nhân dân bị lập đổ chính phủ phát xít Đức lên cầm quyền , chúnh chĩa mủi nhọn khủng bố vào Đảng cộng sản Đông Dơng và phong trào đấu tranh dòi dân sinh ,dân chủ của nhân dân . Chúng thực hiện chính sách thống trị thời chiến ra sức vơ vét sức ngời ,sức của của nhân dân ta nhằm phục vụ cho chiến tranh .Năm 1940 Nhật nhảy vào xâm chiếm Đông Dơng . Pháp , Nhật cấu kết bóc lột nhân dân ta .Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt hơn .Trớc tình hình đó Đảng ta nhanh chóng chuyễn hớng chỉ đạo về chiến lợc , lãnh đạo nhân dân toàn diện tiến tới dành chính quyền .Nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chiến lợc cách mạng của hội nghị lần thứ VI của ban chấp hành trung ơng Đảng: - Thứ nhất : hội nghị đã xác định mâu thuẫn cơ bản ,hàng đầu của nớc ta là mâu thuẩn dân tộc. Đảng kịp thời chuyễn hớng chỉ đạo chiến lợc tập trung là đánh đổ đế quốc , tay sai , giành độc lập dân tộc. -Thứ hai :Đảng chủ trơng thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc thật rộng rải ,lấy liên minh công - nông làm cơ sở. - Thứ ba : Đảng chủ trơng tiến hành đấu tranh vũ trang để giành chính quyền.7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2 Sự thay đổi chiến lợc của Đảng đó là một quyết nghị kịp thời ,đúng đắn trong điều kiện mâu thuẫn dân tộc nổi lên gay gắt .Nhờ đó Đảng ta đã giải quyết thành công mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lợc là chống đế quốc và chống phong kiến phù hợp với tình hình mới . Chính sự điều chỉnh chiến lợc đúng đắn đó có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945. Tháng 6 năm 1945 , Hồng quân Liên Xô đánh tan phát xít Nhật . ở Đông Dơng quân đội Nhật rất hoang mang dao động .Nh vậy kể thù chính của nhân dân Đông Dơng lúc này đã bị các lực lợng dân chủ trên thế giới đánh bại Đảng ta nhận thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta giành chính quyền . H-ởng ứng lời kêu gọi của Đảng khắp các tỉnh thành trong cả nớc đã nổi dậy giành chính quyền .Cuộc cách mạng đã thành công ,đất nớc ta đã giàmh đợc độc lập . Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8-1945 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng kết hợp với trí sáng tạo và lòng dũng cảm của nhân dân ta . Đó là thắng lợi do Đảng ta đã biết lợi dụng triệt để mâu thuẩn giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghiã phát xít ,giữa chủ ngiã đế quốc và thế lực địa chủ phong kiến,Đảng đã kiên quyết sử dụng bạo lực cách mạng đập tan bộ máy nhà nớc cũ lập nên nhà n-ớc của nhân dân . và đó là kết quả của chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng. IV. Đảng cộng sản việt nam l nh đạo nhân dân chống thù trong giặcã ngoài bảo vệ nhà n ớc non trẻ - đ ờng lối của đảng trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân pháp xâm l ợc(1946-1954 ) 1.Hoàn cảnh của Đất n ớc ta sau cách mạng tháng 8-1945 thành công : Chính phủ lâm thời Việt Nam vừa thành lập còn non trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn trớc tình hình đất nớc ngàn cân treo sợi tóc : thù trong ,giặc ngoài và âm mu phá hoại của kẻ thù . ở miền bắc tính từ vĩ tuyến 16 trở ra 20 vạn quân tởng kéo vào núp bóng dới danh nghĩa quân Đồng minh vào tớc vũ khí Nhật nhng thực ra là để diệt Cộng cầm Hồ , phá tan chính quyền cách mạng , thiết lập chính quyền phản 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2cách mạng tay sai của chúng . ở phía Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào hai vạn rỡi quân Anh cũng dới danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật nhng thực ra giúp quân Pháp chiếm Nam Bộ . Quân Pháp theo gót quân Anh trở lại nớc ta cùng với toàn bộ quân Pháp bị Nhật đảo chính chạy sang Lào và Trung Quốc nay cũng kéo về nhằm tái chiếm nớc ta . Bên cạnh những âm mu xâm lợc của đế quốc ,nớc ta còn phải chịu khó khăn do âm mu và hoạt động chống phá cách mạng của các tổ chức phản động theo gót bọn đế quốc vào nớc ta nh : Việt Nam quốc dân Đảng do Vũ Hồng Khanh cầm đầu , Việt Nam cách mạng đồng minh hội do Nguyễn Hải Thần cầm đầu , Đại Việt quốc gia liên minh do Nguyễn Tờng Tam cầm đầu . Đất nớc ta còn gặp khó khăn do nền kinh tế quốc dân để lại vô cùng nghèo nàn ,đất nớc xơ xác tiêu điều . Hậu quả do chính sách thực dân để lại rất nặng nề : tệ nạn cờ bạc ,nghiện hút và nạn dói lan tràn khắp nơi , 90% dân chúng mù chữ .v v. 2.Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân chiến thắng thù trong giặc ngoài bảo vệ nhà n ớc xã hội chủ nghĩa non trẻ : Trớc những khó khăn chồng chất , vận mệnh dân tộc ngàn cân treo sợi tóc , âm mu trở lại thống trị nớc ta của thực dân Pháp , sự phá hoại của các thế lực phản động đang đe doạ đến nền độc lập của dân tộc cùng với những khó khăn của đất nớc , Đảng ta đã bình tĩnh mềm dẻo cứng rắn lãnh đạo nhân dân ta vợt qua muôn vàn khó khăn bảo vệ thành công nền độc lập dân tộc , nhà nớc non trẻ , đánh đuổi thù trong giặc ngoài.Để bảo vệ chính quyền cách mạng để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài Đảng ta đã nhận định đúng đắn coi Pháp là kẻ thù chính , Đảng ta dùng chính sách mềm mỏng , hoà hoãn , lợi dụng những mâu thuẫn của những kẻ thù để từng bớc đánh đuổi từng kẻ thù một. Đảng ta hoà hoãn với Pháp và tởng bằng việc kí các hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ớc 14-9-1946 và u tiên cho bọn tởng một số 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiểu luận lịch sử Đảng CKX06.2ghế ở quốc hội . Bằng hiệp ớc sơ bộ 6-3-1946 ta hoà hoãn với pháp và đã đuổi đợc 20 vạn quân Tởng về nớc , dẹp tan các Đảng phản động nh Việt Quốc, Việt Cách . Kẻ thù duy nhất của cách mạng Việt Nam giờ đây chỉ còn một mình thực dân Pháp đang âm mu thống trị nớc ta một lần nữa .Sự lãnh đạo khôn khéo và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đa nớc ta thoát khỏi những giờ phút nguy hiểm nhất . Nhng giờ đây đất nớc ta đang đứng trớc nguy cơ bị thực dân Pháp thống trị một lần nữa , Đảng ta cùng nhân dân ta lại chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu gian khổ để bảo vệ nền độc lập dân tộc .3.Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta thắng lợi cuộc kháng chiến kiến quốc chống thực dân Pháp xâm l ợc (1946-1954): Mặc dù đã rất nhân nhợng Pháp nhng trớc âm mu xâm lợc trở lại và trớc sự phản bội của thực dân Pháp, Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp . Đảng ta đã xác định :-Cuộc kháng chiến nhằm đánh đuổi thực dân Pháp ,giành độc lập dan tộc ,hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc- Đây là cuộc kháng chiến toàn dân ,toàn diện , trờng kì , diễn ra trên mọi lĩnh vực : kinh tế , văn hoá- xã hội ,chính trị , quân sự.- Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng mình, tự lực cánh sinh. Đây là đờng lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta bởi vì : trong tình hình thực tế so sánh tơng quan lực lợng giữa ta và Pháp thì lực lợng của ta yếu hơn rất nhiều , chúng ta gặp khó khăn trên mọi lĩnh vực ,thực dân đánh chúng ta trên mọi phơng diện do vậy đờng lối mà Đảng ta đề ra là hết sức đúng đắn và hợp lý . Nhờ đó mà quân và dân ta đã giành đợc rất nhiều thắng lợi , chính đờng lối kháng chiến đúng đắn là ngọn cờ hớng đạo cho nhân dân ta chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp xâm lợc dẫn tới chiến thắng Điên Biên Phủ lừng lẫy năm châu,rung động địa cầu.10 . : Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là một nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 15Website: http://www.docs.vn. sách của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ để thấy đợc : Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách

— Xem thêm —

Từ khóa: cách mạngđảng cộng sản việt nam sự ra đời đảng cộng sản việt nam đừng sự nghiệp cách mạng Việt NamTuyên ngôn của Đảng cộng sản đảng cộng sàn việt nam đảng công sản việt nam đường lối Đảng Cộng Sản

Xem thêm: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.DOC, Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.DOC, Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.DOC

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 08:46 am 12/12/2012
  Cám ơn bạn. Tài liệu rất hữu dụng
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 04:02 pm 08/07/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 04:25 am 11/07/2013
  Cám ơn các bác nhé, rất bổ ích, hy vọng sẽ còn nhiều bài viết hay như thế này
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 11:26 pm 22/09/2013
  Thank bác nhiều, mà bác còn bí kíp nào nữa không ạ, up lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 06:16 pm 26/11/2013
  cám ơn bạn nhiều nhiều nhé, bài này rât hữu ích với mình
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0846328735352 s. Memory usage = 13.88 MB