NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

READ
READ(4360 tài liệu)
(23 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 10:42

Mô tả: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. CHUYÊN ĐỀ 3: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ĐỀ CƯƠNG GỒM 2 PHẦN: Phần I: Một số vấn đề chung Phần II: Nội dung của Báo cáo chính trị A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Về tiêu đề của Báo cáo chính trị (chủ đề Đại hội): Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành tố thứ tư: Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Kế thừa và phát triển chủ đề của Đại hội X, chủ đề Đại hội XI gồm 4 thành tố, thể hiện cô đọng động lực, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong những năm tới: Thành tố thứ nhất: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Thành tố thứ hai: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc Thành tố thứ ba: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới Báo cáo tổng hợp, bao gồm cả Báo cáo chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Báo cáo xây dựng Đảng. 2. Về tính chất của Báo cáo chính trị: 3. Về bố cục của Báo cáo chính trị: Bố cục của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI tương tự như bố cục của Báo cáo chính trị tại Đại hội X, gồm 12 phần về 12 lĩnh vực. Để thuận tiện cho việc trình bày, báo cáo viên nên trình bày phần này thành ba mục lớn: - Phần thứ nhất: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 - Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm tới - Phần thứ ba: Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. - Phần thứ nhất: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 - Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm tới - Phần thứ ba: Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực. B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ PHẦN THỨ NHẤT KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X; NHÌN LẠI 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2001 – 2010, 20 NĂM THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 I. Bối cảnh thế giới và trong nước 5 năm qua II. Thành tựu và hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; đánh giá tổng quát 5 năm 2005 - 2010, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001- 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 Gồm 2 nội dung: - Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp. I. Bối cảnh thế giới và trong nước 5 năm qua 1. Về bối cảnh thế giới: . NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ĐỀ CƯƠNG GỒM 2 PHẦN: Phần I: Một số vấn đề chung Phần II: Nội dung của Báo. cục của Báo cáo chính trị: Bố cục của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI tương tự như bố cục của Báo cáo chính trị tại Đại hội X, gồm 12

— Xem thêm —

Từ khóa: báo cáocơ bảnlãnh đạochính trịđại hộiđảng

Xem thêm: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG, NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG, NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nhulan
  nhulan · Vào lúc 05:54 pm 12/05/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • leal
  leal · Vào lúc 08:24 am 30/05/2013
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
 • Liễu Diệp Nhi
  Liễu Diệp Nhi · Vào lúc 06:43 am 10/10/2013
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 06:52 am 17/11/2013
  Cảm ơn bạn nhé, hi vọng bạn sẽ có nhiều tài liệu hay như thế này để chia sẻ cho mọi người.
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 11:05 pm 22/11/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đang cần tham khảo, hihi ^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0978360176086 s. Memory usage = 13.83 MB