Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

idom
idom(1970 tài liệu)
(33 người theo dõi)
Lượt xem 273
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 09:46

Mô tả: MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / ………, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………… Căn cứ hợp đồng đã ký giữa ………………và nhà thầu…………… để thực hiện gói thầu…………… thuộc dự án………… thực hiện tại ……… , Chủ đầu tư …………báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại nhà thầu……… , cụ thể như sau: Số TT Tên người Giới tính Năm siQuốc tịcHộ chiếVị trí Trình độ chuyên môn Thời gian làm việc Không thCấp giấy phép lao động Chưa đưnước ngoài Nam Nữ nh h u công việc Từ đại học trở lên Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm) Bắt đầu Kết thúc uộc diện cấp giấy phép lao động Ngày cấp giấy phép lao động Ngày gia hạn giấy phép lao động Ngày cấp lại giấy phép lao động ợc cấp giấy phép lao động 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỔNG x x x x x x Nơi nhận: - Như trên; - Lưu đơn vị. Ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) . ………………và nhà thầu ………….. để thực hiện gói thầu ………… thuộc dự án………….. thực hiện tại ……….., Chủ đầu tư ……… báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại. --------------- Số: / ………, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương

— Xem thêm —

Từ khóa: lao độngsử dụngnhà thầuthông tư kết hôn với người nước ngoài mẫu sổ mẫu số 1

Xem thêm: Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU, Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU, Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mirumiru
  Mirumiru · Vào lúc 03:10 am 06/02/2013
  Cám ơn idom đã chia sẻ tài liệu bổ ích này nhé!
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 04:12 am 12/10/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 23
  fresh boy 23 · Vào lúc 12:08 am 15/11/2013
  Cám ơn bạn. Tài liệu rất hữu dụng
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 08:02 pm 27/11/2013
  Càng xem nhiều tài liệu càng thấy yêu trang web này! thật sự vô cùng hữu ích. Cảm ơn bạn!
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 01:02 pm 24/12/2013
  Cuối cùng thì mình cũng down được. cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0805599689484 s. Memory usage = 13.81 MB