Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05.2011.TT.BKHCN.doc

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(5858 tài liệu)
(69 người theo dõi)
Lượt xem 127
1
Tải xuống miễn phí
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2012, 10:43

Mô tả: Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05.2011.TT.BKHCN. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2011/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011THÔNG TƯBan hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra,xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại,tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệCăn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008;Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 2. Mẫu văn bản Mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:1. Mười sáu (16) mẫu văn bản áp dụng trong công tác thanh tra.2. Hai mươi tư (24) mẫu văn bản áp dụng để xử lý vi phạm hành chính.3. Mười bốn (14) mẫu văn bản áp dụng để giải quyết khiếu nại, tố cáo.Điều 3. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.2. Thông tư này thay thế Quyết định số 04/2005/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, sửa đổi, bổ sung.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(Đã ký) Nguyễn Quân . 2. Mẫu văn bản Mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra ,xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại ,tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệCăn cứ Luật Thanh

— Xem thêm —

Từ khóa: khiếu nạitố cáovăn bản luật tố cáo Pháp lệnh xử lý vi phạmMẫu văn bản đề nghịMẫu văn bản hóa học và dòng điện mẫu văn bản khoa học và cách mạng

Xem thêm: Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05.2011.TT.BKHCN.doc, Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05.2011.TT.BKHCN.doc, Ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 05.2011.TT.BKHCN.doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • iphone
  iphone · Vào lúc 08:31 pm 16/10/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • Di Tử
  Di Tử · Vào lúc 01:26 am 19/11/2013
  Mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 03:29 am 21/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu này rất hay!
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 04:55 pm 27/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 08:02 pm 27/12/2013
  Thanks bác. còn tài liệu nào nữa không bác. UP cho mọi ng tham khảo với
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.644296884537 s. Memory usage = 13.95 MB