Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32.2010.TT-BGDDT.doc

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(5858 tài liệu)
(69 người theo dõi)
Lượt xem 57
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2012, 09:19

Mô tả: Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32.2010.TT-BGDDT. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 32/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010THÔNG TƯBan hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổiCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định :Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2011.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Thị Nghĩa . T Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổiCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;. Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy t định :Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công

— Xem thêm —

Từ khóa: giáo dụcvăn bản luật phổ cập giáo dục trẻ em khuyết tật công nhânthiết kế quy trình công nghệ hàn tự động Hội chứng co giật ở trẻ emTrịnh Công Sơn thiết kế quy trình công mắmDinh dưởng ở trẻ emsư phạm mầm non

Xem thêm: Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32.2010.TT-BGDDT.doc, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32.2010.TT-BGDDT.doc, Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32.2010.TT-BGDDT.doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 04:18 pm 02/06/2013
  Tài liệu dễ hiểu quá
 • ilib.vn
  ilib.vn · Vào lúc 01:31 am 28/09/2013
  Tài liệu Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn,... rất tuyệt. Cám ơn nhiều!
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 10:45 am 29/10/2013
  Cám ơn bạn rất nhiều về tài liệu bổ ích
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 05:30 am 15/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều! Cứ phải làm bài tập mới được ^^
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 03:58 pm 18/12/2013
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.406733036041 s. Memory usage = 13.93 MB