NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độn

nguyễn thị kim chung
nguyễn thị kim chung(4736 tài liệu)
(80 người theo dõi)
Lượt xem 32
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 22:47

Mô tả: NGHỊ ĐỊNHQuy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Na CHÍNH PHỦ________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 110/2008/NĐ-CP_____________________________________Hà Nội, ngày 10 ttháng 10 năm 2008NGHỊ ĐỊNHQuy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động_________CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,NGHỊ ĐỊNH:Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.Cỏc cụng ty, doanh nghip, t chc, cỏ nhõn quy nh ti cỏc khon 1, 2, 3 v 4 iu ny gi chung l doanh nghip.iu 2. Mc lng ti thiu vựng dựng tr cụng i vi ngi lao ng lm cụng vic gin n nht trong iu kin lao ng bỡnh thng cỏc doanh nghip quy nh ti iu 1 Ngh nh ny thc hin t ngy 01 thỏng 01 nm 2009 theo cỏc vựng nh sau:1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.iu 3.1. Doanh nghip quy nh ti khon 1 v khon 2 iu 1 Ngh nh ny ỏp dng mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny tớnh n giỏ tin lng.i vi doanh nghip quy nh ti khon 1 iu 1 Ngh nh ny bo m cỏc iu kin quy nh ti iu 4 Ngh nh s 206/2004/N-CP ngy 14 thỏng 12 nm 2004 ca Chớnh ph quy nh qun lý lao ng, tin lng, thu nhp trong cỏc cụng ty nh nc thỡ c ỏp dng h s iu chnh tng thờm khụng quỏ 1,34 ln so vi mc lng ti thiu chung; trng hp bo m cỏc iu kin quy nh ti iu 4 Ngh nh s 206/2004/N-CP v cú li nhun k hoch cao hn t 5% tr lờn so vi li nhun thc hin ca nm trc lin k thỡ ỏp dng h s iu chnh tng thờm ti a khụng quỏ 2 ln so vi mc lng ti thiu chung quy nh ti Ngh nh s 166/2007/N-CP ngy 16 thỏng 11 nm 2007 tớnh n giỏ tin lng.2. i vi doanh nghip quy nh ti khon 3 v khon 4 iu 1 Ngh nh ny:a) p dng mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny tớnh cỏc mc lng trong thang lng, bng lng, cỏc loi ph cp lng, tớnh cỏc mc lng ghi trong hp ng lao ng v thc hin cỏc ch khỏc do doanh nghip xõy dng v ban hnh theo thm quyn do phỏp lut lao ng quy nh;b) Mc tin lng thp nht tr cho ngi lao ng ó qua hc ngh (k c lao ng do doanh nghip t dy ngh) phi cao hn ớt nht 7% so vi mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny;2c) Khuyn khớch cỏc doanh nghip thc hin mc lng ti thiu cao hn mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny;d) Cn c mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny, doanh nghip iu chnh li tin lng trong hp ng lao ng cho phự hp.iu 4.1. Mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny c iu chnh tựy thuc vo mc tng trng kinh t, ch s giỏ sinh hot v cung cu lao ng theo tng thi k.2. B Lao ng - Thng binh v Xó hi sau khi ly ý kin Tng Liờn on Lao ng Vit Nam, i din ngi s dng lao ng v B, ngnh liờn quan trỡnh Chớnh ph iu chnh mc lng ti thiu vựng quy nh ti iu 2 Ngh nh ny.iu 5.1. Ngh nh ny cú hiu lc thi hnh k t ngy 01 thỏng 01 nm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lơng tối thiểu vùng đối với ngời lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mớn lao động.2. B Lao ng - Thng binh v Xó hi chu trỏch nhim hng dn thi hnh Ngh nh ny.iu 6. Cỏc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chớnh ph, Ch tch y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trỏch nhim thi hnh Ngh nh ny ./.Ni nhn:- Ban Bớ th Trung ng ng;- Th tng, cỏc Phú Th tng Chớnh ph;- Cỏc B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph;- VP BC TW v phũng, chng tham nhng;- HND, UBND cỏc tnh, thnh ph trc thuc TW;- Vn phũng TW v cỏc Ban ca ng;- Vn phũng Ch tch nc;- Hi ng Dõn tc v cỏc UB ca Quc hi;- Vn phũng Quc hi;- Tũa ỏn nhõn dõn ti cao;- Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao;- Kim toỏn Nh nc;- UB Giỏm sỏt ti chớnh QG;- BQL KKTCKQT B Y;- Ngõn hng Chớnh sỏch Xó hi;- Ngõn hng Phỏt trin Vit Nam;- y ban TW Mt trn T quc Vit Nam;- C quan Trung ng ca cỏc on th;- Cỏc Tp on kinh t NN, Tng cụng ty 91;TM. CHNH PHTH TNGó ký Nguyn Tn Dng3- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). M4Phụ lụcQUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG(Ban hành kèm theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ) _________1. Vùng I, gồm các địa bàn:- Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; - Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh; 2. Vùng II, gồm các địa bàn:- Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội; - Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh; - Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương thuộc thành phố Hải Phòng; - Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; - Các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ thuộc thành phố Cần Thơ; - Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; - Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;- Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;- Thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 3. Vùng III, gồm các địa bàn:- Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội. - Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;- Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;- Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;- Thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương;- Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;- Thành phố Móng Cái, các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;- Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;- Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà;- Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh; - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;- Thị xã Tân An và các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước thuộc tỉnh Long An; - Các quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ; - Thị xã Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.2 . ĐỊNHQuy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các. 2007 của Chính phủ quy định mức lơng tối thiểu vùng đối với ngời lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,

— Xem thêm —

Từ khóa: doanh nghiệphợp tác xãhộ gia đìnhtrang trạitổ hợp tácNGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công tycá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độngiấy tờ hộ tịchkinh tế hộ gia đình mức lươngtổ hợp tải trọng máy tổ hợpThương lượng mức lương điểu lệ hợp tác xã điều lệ hợp tác xã

Xem thêm: NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độn, NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độn, NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độn

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 06:17 am 05/01/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 09:55 am 23/09/2013
  Tài liệu rất hữu ích à nha . Thành viên tích cực . Thanks for share 
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 05:45 pm 06/10/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
 • fresh boy 32
  fresh boy 32 · Vào lúc 07:24 am 03/12/2013
  Tài liệu rất rất hay và bổ ích...cám ơn bạn rất nhiều
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 04:02 pm 24/12/2013
  Thanks bạn nhiều nhé, mình đang rất cần cái này
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.102195978165 s. Memory usage = 13.87 MB