Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan

Ebook.VCU
Ebook.VCU(752 tài liệu)
(88 người theo dõi)
Lượt xem 1012
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Mô tả: Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt. Tiết 82: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:Giúp học sinh:1. Về kiến thức: Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt.2. Về kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để tính giá trị của các biểu thức hoặc chứng minh các đẳng thức lượng giác. 3. Về tư duy: Phân tích, tổng hợp.4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác, chịu khó.II. Phương pháp giảng dạy: Luyện tập.III. Chuẩn bị: +GV: Giáo án+HS: Vở bài tậpIV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động: + Hoạt động 1: Sửa bài tập 32. + Hoạt động 2: Sửa bài tập 33. + Hoạt động 3: Sửa bài tập 34a, b. + Hoạt động 4: Sửa bài tập 35. + Hoạt động 5: Sửa bài tập 36. + Hoạt động 6: Củng cố. B. Tiến trình bài day:+Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Cho HS ghi lại các hệ thức sin2α + cos2α = 1tanα = sinα/cosαcotα = cosα/sinαđể áp dụng. +H: Hãy chứng minh hệ thức 1+tan2α=1/cos2α ?+GV: Áp dụng, làm câu c)?+GV: Kiểm tra đánh giá kết quả.+HS:a) sinα= 4/5 và cosα <0 thì cosα= –3/5, tanα= –4/3 và cotα= –3/4b) cosα= –8/17 và π/2<α<π thì sinα=15/17, tanα= –15/8 và cotα = –8/15+HS: Chứng minh.+HS: tanα=3 và π < α < 3π/2 thì cosα= –1/2, sinα= – 3/2, cotα = 3/3+ Hoạt động 2: Sửa bài tập 33.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS:a) sin(25π /6)+cos(25π /3)+tan(–25π /4)= 1/2 +1/2 –1 = 0b)sin(π +α )=1/3= – sinαcos(2π –α )=cosα = 2 23±tan(α –7π)=tanα= 24±sin(3π /2–α)= – cosα =2 23m+ Hoạt động 3: Sửa bài tập 34a, b.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải 34a, b.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: a)( )( ) ( )2 22 2 2 221 2 sin cos cos sin 2 sin coscos sin cos sincos sin cos sin cos sincos sin 1 tan cos sin 1 tanα α α α α αα α α αα αα α α αα α αα α α− + −=− −−=− +− −= =+ +b) 2 2 2 2 22 22 2tan sin tan tan cos tan (1 cos ) tan .sinα α α α αα αα α− = −= −=+ Hoạt động 4: Sửa bài tập 35.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải 35.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: 3 333 22 2 2sin cos(sin cos ) 3sin cos (sin cos )3(sin cos ) 1 (sin cos ) (sin cos )23(1 ) (3 )2 2mm m m mα αα α α α α αα α α α α α−= − + − = − + − − − = + − = −+ Hoạt động 5: Sửa bài tập 36.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Vẽ hình lên bảng và gọi HS chứng minh các ý sau đây:KH2αMOB'BA'Ayxa) 22sin 1 cos 2α α= −b) sin 2 2 sin cosα α α=c) 2 2 2 2sin ;cos8 2 8 2π π− += =+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS: 22 2 2 2 2) . ' ( ). ' ( 1 cos 2 )( 2) 2(1 cos 2 )' .sin 4 sin 2 sin 1 cos 2a AM AH AA AO OH AAAM A Aααα α α α= = + = − + −= −= = ⇒ = −''1) ' . sin 221 1' . ' cos . ' sin2 2 2 sin cossin 2 2sin cosA MAA MAb S A A MH MHS A M AM A A A Aαα αα αα α α= = == ==⇒ =2 22 22 2) cos 1 2sin sin4 8 8 42 2 sin8 22 2cos 2 cos 1 cos4 8 8 42 2 cos8 2cπ π πππ π ππ−= − ⇒ =−⇒ =+= − ⇒ =+⇒ =+ Hoạt động 6: Củng cố. Câu hỏi 1: Giá trị của biểu thức 2 52sin( ) cos tan víi 3 3 6Nπ π ππ α α α α   = − + − + − =       bằng bao nhiêu?A. –1 B. 113+C. 1954D. 252 Câu hỏi 2: Giá trị của biểu thức 2tan tan sinPα α α= − với 4 3cos =5 2πα π α < <   bằng bao nhiêu?A. 1225B. 3−C. 13D. 1HẾT . kiến thức: Ôn lại cho HS giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt. 2. Về kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để tính giá trị của các. của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Yêu cầu HS áp dụng các hệ thức về công thức lượng giác để giải.+GV: Đánh giá kết quả giải bài của HS.+HS:a) sin(25π

— Xem thêm —

Từ khóa: giáo dụccông thứclượng giác công thức dãy số lượng giác lớp 11 công thức lượng giáccông thức tính nhanhTích phân hàm lượng giác

Xem thêm: Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan, Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan, Công thức lượng giác các góc cung đặc biệt liên quan

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 01:30 pm 14/04/2013
  Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 04:22 pm 06/07/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 12:46 pm 30/11/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 12:40 am 08/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 03:44 am 27/12/2013
  Thanks bạn nhé. Rất nhiều tài liệu hay
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0869488716125 s. Memory usage = 13.37 MB