Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

VinhNguyen
VinhNguyen(17960 tài liệu)
(148 người theo dõi)
Lượt xem 531
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 08:29

Mô tả: Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc goognejahoo@yahoo.com 1 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN 2 Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc  5/6/1911 NAQ ra đi tìm đường cứu nước.  => Cách mạng VN chỉ có thể đi theo con đường cách mạng tháng 10 Nga mới thực sự đem lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân. 3 Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc  7/1920 NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin  12/1920 bỏ phiếu tán thành việc gia nhập QTCS và tham gia thành lập ĐCSP  =>Con đường cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” 4 Hoạt Động của NAQ:  Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào VN ,thông qua các bài báo:Người cùng khổ,Nhân Đạo,Đời sống công nhân,Đặc biệt là Bản án chế độ thực dân Pháp,1925  =>Khơi dậy tinh thần yêu nước mạnh mẽ  Thành lập các tổ chức công sản: 5 Các tổ chức cộng sản được thành lập Hội VN cách mạng thanh niên Hội VN cách mạng thanh niên (6/1925) (6/1925) Hội VN cách mạng thanh niên Hội VN cách mạng thanh niên (6/1925) (6/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Tâm tâm xã (1923) Tâm tâm xã (1923) Tâm tâm xã (1923) Tâm tâm xã (1923) “Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” N gu y ễ n Á i Q u ố c  1927 xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh”  => tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với việc thành lập CMVN sau này. 6 7 CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN -Bãi công -Đòi tăng lương _Giảm giờ làm Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phát 8 Đồng chí Tôn Đức Thắng và Phong trào của công nhân Ba Son: 1925 9 Những mẩu tin về phong trào yêu nước sau năm 1925 10 . goognejahoo@yahoo.com 1 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN 2 Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc  5/6/1911 NAQ ra đi tìm đường cứu nước.  =>. lớn đối với việc thành lập CMVN sau này. 6 7 CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN -Bãi công -Đòi tăng lương _Giảm giờ làm Các hình

— Xem thêm —

Từ khóa: yêu nướcPhong trào

Xem thêm: Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản, Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 10:05 pm 03/08/2013
  Rất cảm ơn bạn về tài liệu này!
 • Bạch Thanh Thanh
  Bạch Thanh Thanh · Vào lúc 07:10 am 13/09/2013
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
 • enlicious
  enlicious · Vào lúc 06:26 pm 27/11/2013
  May quá có bài nộp rồi :))
 • fresh boy 25
  fresh boy 25 · Vào lúc 03:08 pm 24/12/2013
  Tài liệu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô... rất tuyệt. Cám ơn nhiều!
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 12:39 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tài liệu khá hữu ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0921449661255 s. Memory usage = 13.86 MB