Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

tranthuhien120990
tranthuhien120990(2100 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 32
3
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 87 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 08:28

Mô tả: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại Chuyên đề: PHÁP LU T V H P Đ NG TRONG Ậ Ề Ợ Ồ KINH DOANH - TH NG M IƯƠ Ạ Đề cương bài giảng  Khái quát chung v h p đ ngề ợ ồ  Ch đ giao k t h p đ ng dân sế ộ ế ợ ồ ự  Ch đ th c hi n, thay đ i, ch m d t h p ế ộ ự ệ ổ ấ ứ ợ đ ng dân sồ ự  H p đ ng trong kinh doanh – th ng m iợ ồ ươ ạ  M t s lo i h p đ ng đi n hình trong kinh ộ ố ạ ợ ồ ể doanh – th ng m iươ ạ  H p đ ng mua bán hàng hóa qu c tợ ồ ố ế  Ch tài trong th ng m iế ươ ạ I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP  ĐỒNG  Khái ni m h p đ ng ệ ợ ồ  Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ngề ệ ệ ự ủ ợ ồ  Phân lo i h p đ ng ạ ợ ồ  Ngu n lu t đi u ch nh h p đ ngồ ậ ề ỉ ợ ồ Khái niệm hợp đồng  H p đ ng đ c hi u theo nghĩa r ng là ợ ồ ượ ể ộ s ự tho thu n gi a hai hay nhi u bên v m t ả ậ ữ ề ề ộ v n đ nh t đ nh trong xã h i nh m làm phát ấ ề ấ ị ộ ằ sinh, thay đ i hay ch m d t các quy n và ổ ấ ứ ề nghĩa v c a các bên đó.ụ ủ  B lu t Dân s 2005 đã đ a ra khái ni m v ộ ậ ự ư ệ ề h p đ ng dân s m t cách khái quát nh ợ ồ ự ộ ư sau: “H p đ ng dân s là s tho thu n gi a ợ ồ ự ự ả ậ ữ các bên v vi c xác l p, thay đ i ho c ch m ề ệ ậ ổ ặ ấ d t quy n, nghĩa v dân s .”ứ ề ụ ự (Đi u 388). ề Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng  Th nh t,ứ ấ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả h p pháp. ợ  Th hai,ứ các ch th ký k t h p đ ng ph i ủ ể ế ợ ồ ả hoàn toàn t nguy n. ự ệ  Th ba,ứ n i dung c a h p đ ng không trái ộ ủ ợ ồ pháp lu t và đ o đ c xã h i. ậ ạ ứ ộ  Th t ,ứ ư th t c và hình th c c a h p đ ng ủ ụ ứ ủ ợ ồ ph i tuân theo nh ng th th c nh t đ nh phù ả ữ ể ứ ấ ị h p v i nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ i ợ ớ ữ ị ủ ậ ố v i t ng lo i h p đ ng. ớ ừ ạ ợ ồ Phân loại hợp đồng  Theo các lĩnh v c đ i s ng xã h i ự ờ ố ộ  Theo nghĩa v c a h p đ ngụ ủ ợ ồ  Theo hình th c c a h p đ ngứ ủ ợ ồ Theo các lĩnh vực đời sống xã hội  H p đ ng dân s (thu n túy)ợ ồ ự ầ  H p đ ng lao đ ngợ ồ ộ  H p đ ng trong ho t đ ng th ng m iợ ồ ạ ộ ươ ạ  H p đ ng h p tác kinh doanhợ ồ ợ  H p đ ng liên doanh ợ ồ Theo nghĩa vụ của hợp đồng  H p đ ng song v : Là h p đ ng mà các bên ợ ồ ụ ợ ồ ch th đ u có nghĩa v t c là m i bên ch ủ ể ề ụ ứ ỗ ủ th c a h p đ ng song v đ u có quy n và ể ủ ợ ồ ụ ề ề nghĩa v t ng ng v i nhau. ụ ươ ứ ớ  H p đ ng đ n v : Là h p đ ng mà ch m t ợ ồ ơ ụ ợ ồ ỉ ộ bên có nghĩa v ụ Theo hình thức của hợp đồng  H p đ ng b ng văn b n (k c d i hình ợ ồ ằ ả ể ả ướ th c thông đi p d li u)ứ ệ ữ ệ  H p đ ng b ng l i nóiợ ồ ằ ờ  H p đ ng b ng hành vi c thợ ồ ằ ụ ể Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng (I)  Lu t chung bao g m các quy đ nh mang tính nguyên t c ậ ồ ị ắ chung v m i lo i HĐ, không ph thu c HĐ đó là mua ề ọ ạ ụ ộ bán, v n chuy n, xây d ng, b o hi m hay tín d ng . ậ ể ự ả ể ụ  Lu t chung trong giai đo n tr c 01/01/2006:ậ ạ ướ  B lu t dân s 1995;ộ ậ ự  Pháp l nh h p đ ng kinh t 25/9/1989.ệ ợ ồ ế  Lu t chung trong giai đo n t 01/01/2006:ậ ạ ừ  B lu t dân s 2005.ộ ậ ự

— Xem thêm —

Từ khóa: kinh doanhthương mạihợp đồngPháp luật

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 12:01 pm 14/10/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • kieuan
  kieuan · Vào lúc 04:48 pm 27/12/2013
  Tài liệu hay thật đấy
 • m.it
  m.it · Vào lúc 10:54 am 28/12/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • Bạch Thanh Thanh
  Bạch Thanh Thanh · Vào lúc 06:55 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nhìu. đang cần tìm hiểu cái này.
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 02:21 am 31/12/2013
  Tìm mãi cuối cùng cũng thấy :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.059198141098 s. Memory usage = 13.36 MB