Mẫu Báo cáo kết quả công tác

luulan
luulan(393 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 1363
40
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 10:17

Mô tả: Người đi công tác: Bộ phận: .Thời gian: .Nơi đến: .Nội dung chính công tác QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍMã tài liệu: HC – 12 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁCNgười đi công tác: Bộ phận: .Thời gian: .Nơi đến: .Nội dung chính công tác: 1. Các công việc đã thực hiện đượcStt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do Stt Nội dung chưa thực hiện Lý do3. Đề nghị………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Ý kiến nhận xét của quản lý ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người lập Quản lý . ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍMã tài liệu: HC – 12 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁCNgười đi công tác: ............................................Bộ. tác: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Các công việc đã thực hiện đượcStt Nội dung công việc Thời gian Mức kết quả2 . Các công việc chưa thực hiện được, lý do

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu Báo cáo kết quả công tác, Mẫu Báo cáo kết quả công tác, Mẫu Báo cáo kết quả công tác

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.143149137497 s. Memory usage = 17.52 MB