Unit 7: Listening (Lớp 11-good)

fresh boy 22
fresh boy 22(8451 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 479
14
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

Mô tả: Indonesia Vietnam China Japan India 0002 03 10 04 08 05090607 01 1112 1314 15 161718192021222324 25 26272829 30 (Unit10) Work in groups. Put the following countries in order based on the number of people they have. Answer the question: What continent do you think has the largest population? It’s Asia 1. China (about 1,400 million people) 2. India (about 1,100 million people) 3. Indonesia (about 245 million people) 4. Japan (about 128 million people) 5. Vietnam (about 88 million people) Nguyen Linh UNIT 7. WORLD POPULATION Nguyen Linh 1. Listen to an interview about world population and do the 2 following tasks. + Task 1: Multiple choice. + Task 2: Question answering. 2. Summarize the interview. 3. Talk about more problems of population. Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Illiteracy Shortage of Resource s Poor living condition s Povert y WORK IN PAIRS What does this diagram of pictures tell you? It tells us that large size families lead to overpopulation that causes problems such as Illiteracy, Shortage of Resources, Poor living conditions and Poverty. Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING 1. Rank (v) /ræŋk/ = take or have a position relative to others 2. Punishment (n) /pΛni∫m(ə)nt/ = penalty/ the act of punishing 3. Particularly (adv) /pətikjuləli/ = specially/ in particular 4. Generation (n) / dзenərei∫n/ = all the people living at the same time or of approximately the same age. 5. Explosion (n) /ikspləuzn/ = a sudden great increase LISTEN AND REPEAT Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING You will hear Dr. Brown, a world population expert, talks about the world population. Listen to the interview and do the tasks that follow. Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Task 1. Choose the best answer A, B, C, or D for the following statements and questions. Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Task 1. Choose the best answer A, B, C, or D for the following statements and questions. 1. The expert says that there are _____ people in the world today. A. over 6.7 billion B. 6.7 million C. about 6.7 billion D. 6.6 billion Nguyen Linh . about more problems of population. Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Illiteracy Shortage of. they? Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING Task 2. Listen again and answer the following questions. Nguyen Linh Unit 7. WORLD POPULATION Part C. LISTENING

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Unit 7: Listening (Lớp 11-good), Unit 7: Listening (Lớp 11-good), Unit 7: Listening (Lớp 11-good)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 10:53 am 19/12/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • xuxu
  xuxu · Vào lúc 08:12 pm 27/12/2013
  Rất nhiều thông tin hữu ích cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn bạn
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 10:54 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 12:27 am 29/12/2013
  Thanks bác. còn tài liệu nào nữa không bác. UP cho mọi ng tham khảo với
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 01:18 am 29/12/2013
  Bác nào có share nữa nha. Thank Thank
Đăng ký

Generate time = 0.0623788833618 s. Memory usage = 13.8 MB