Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006)

fresh boy 43
fresh boy 43(8476 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 22
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

Mô tả: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang Trờng THPT Yên Dũng số 2 .*** Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006) Môn: Hoá học (Thời gian làm bài: 180phút) --------------------- Câu 1: (2,5đ) 1. Viết phơng trình điện li của những chất sau: FeCl 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , CaOCl 2 , K 2 SO 4 ; (NH 4 ) 2 SO 4 ; H 3 PO 4 . 2. Cho CO 2 tác dụng với dung dịch A thu đợc hỗn hợp 2 muối X và Y. Đun nóng hỗn hợp X, Y để phân huỷ hết muối thu đợc hỗn hợp khí và hơi nớc, trong đó CO 2 chiếm 30% thể tích. Tính tỉ lệ mol của X và Y trong hỗn hợp. Biết A là chất khí tan vào nớc thành dung dịch A và A là hợp chất vô cơ có thể tham dự các phản ứng theo dãy sau: H 2 O +HCl + NaOH + HNO 3 +t o A Khí dung dịch A B A Khí C D + H 2 O Hoàn thành các phơng trình phản ứng theo dãy trên. Câu 2: (2,5đ) 1. Viết phơng trình phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) khi trộn lẫn từng cặp dung dịch những chất sau: Ba(NO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , MgCl 2 , FeSO 4 , KOH 2. Hoà tan 2,67 gam AlCl 3 và 9,5 gam MgCl 2 vào nớc đợc 200 ml dung dịch A. Cho từ từ dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch A. a) Tính thể tích dung dịch NaOH cần thiết để tạo đợc kết tủa lớn nhất. b) Tính thể tích dung dịch NaOH để tạo đợc lợng kết tủa nhỏ nhất. c) Tính nồng độ mol/lít của các chất sau 2 thí nghiệm. (Chất kết tủa không ảnh hởng tới thể tích dung dịch) Câu 3: (2,5đ) 1. Trong 6 ống nghiệm đánh số từ 1 đến 6 chứa các dung dịch NaOH, (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , Ba(NO 3 ) 2 , Pb(NO 3 ) 2 , CaCl 2 . Cho biết mỗi ống nghiệm chứa chất gì, biết rằng: a) ống (2) cho kết tủa trắng với ống (1), (3), (4) b) ống (5) cho kết tủa trắng với ống (1), (3), (4) c) ống (2) không tạo kết tủa với ống (5) d) ống (1) không tạo kết tủa với ống (3), (4) e) ống (6) không phản ứng với ống (5) f) cho 1 giọt dung dịch ở ống (3) vào ống (6) thấy có kết tủa, lắc thì kết tủa tan. Từ các tính chất trên, lập luận để xác định các chất, viết phơng trình phản ứng biết rằng Pb(OH) 2 và Al(OH) 3 có tính chất lỡng tính. 2. Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu đợc. Câu 4: (2,5đ) 1. Cho m (g) Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 1,5M thu đợc 10,08 lít hỗn hợp NO và NO 2 có tỉ khối so với hiđro là 16,8. Thể tích khí đo đợc ở đktc. a) Viết phơng trình phản ứng xảy ra. b) Tính m và tính thể tích dung dịch HNO 3 đã dùng. 2. Dung dịch A chứa a mol Na + , b mol NH 4 + , c mol HCO 3 - , d mol CO 3 2- và e mol SO 4 2- (không kể sự phân li của nớc). Thêm (c+d+e) mol Ba(OH) 2 vào dung dịch A. Đun nóng thu đợc kết tủa B, dung dịch X và khí Y. Tính số mol của kết tủa B, khí Y duy nhất có mùi khai và mỗi ion có trong dung dịch X theo a, b, c, d, e. ------Hết ------ Họ và tên học sinh: .lớp (Học sinh không sử dụng tài liệu, ngời coi thi không giải thích gì thêm!) . (2005 - 2006) Môn: Hoá học (Th i gian làm b i: 180phút) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Câu 1: (2,5đ) 1. Viết phơng trình i n li của những chất sau: FeCl 3 , Al. kết tủa B, khí Y duy nhất có m i khai và m i ion có trong dung dịch X theo a, b, c, d, e. -- -- - -Hết -- -- - - Họ và tên học sinh: .............................................lớp

— Xem thêm —

Từ khóa: đề thi thử đại họcđề thi học sinh giỏi

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006), Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006), Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An An
  An An · Vào lúc 06:43 pm 27/09/2013
  Các bạn sưu tầm đâu ra tài liệu hay thế
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 10:44 am 16/10/2013
  Cảm ơn tài liệu Đề thi học sinh giỏi khối 11 -... của bạn.
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 07:45 am 30/11/2013
  Hay quá, cảm ơn fresh boy 43. Rất bổ ích
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 01:59 pm 04/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 06:47 am 26/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Đăng ký

Generate time = 0.0727670192719 s. Memory usage = 13.35 MB