Bài giảng PowerPoint

fresh boy 17
fresh boy 17(8323 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 17
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 53 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

Mô tả: POWER POINT POWER POINT Lê Anh Nhật Lê Anh Nhật ĐT: 0912.844.866 ĐT: 0912.844.866 2 Các phần trong bài học Các phần trong bài học 1. 1. Giới thiệu PowerPoint. Giới thiệu PowerPoint. 2. 2. Các thao tác cơ bản. Các thao tác cơ bản. 3. 3. Xây dựng các slide. Xây dựng các slide. 4. 4. Đưa thông tin lên slide. Đưa thông tin lên slide. 5. 5. Tạo hiệu ứng trình diễn. Tạo hiệu ứng trình diễn. 6. 6. Kỹ thuật trình diễn. Kỹ thuật trình diễn. 7. 7. Sử dụng các template. Sử dụng các template. 8. 8. In ấn. In ấn. 3 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. 1. Khởi động Khởi động 2. 2. Giao diện Giao diện 3. 3. Thanh công cụ Thanh công cụ 4 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint  Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các tệp trình diễn có phần mở rộng là .ppt. tệp trình diễn có phần mở rộng là .ppt.  Mỗi tệp có nhiều bản trình diễn (slide). Mỗi tệp có nhiều bản trình diễn (slide).  Quy trình để tạo và sử dụng tệp trình diễn: Quy trình để tạo và sử dụng tệp trình diễn:  Xác định rõ nội dung sẽ trình bày. Xác định rõ nội dung sẽ trình bày.  Dùng PowerPoint để xây dựng các nội dung đó. Dùng PowerPoint để xây dựng các nội dung đó.  Trình diễn các slide. Trình diễn các slide. 5 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. Khởi động 1. Khởi động  Tại windows, chọn Tại windows, chọn Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint  Ho Ho ặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của ặc ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình PowerPoint. chương trình PowerPoint. 6 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 2. Giao diện 2. Giao diện Menu Thanh Standard Formatting Khung nhìn các trang. Slide Hộp ghi chú thích cho slide Cửa sổ Task Pane 7 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 3. Thanh công cụ 3. Thanh công cụ  Thể mở/đóng thanh công cụ: menu View\Toolbars → chọn tên thanh công cụ.  Hai thanh công cụ hay sử dụng là thanh Standard và Formatting. 8 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. 1. Tạo văn bản mới Tạo văn bản mới 2. 2. Lưu văn bản Lưu văn bản 3. 3. Mở văn bản Mở văn bản 4. 4. Thoát khỏi chương trình Thoát khỏi chương trình 9 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. Tạo văn bản mới 1. Tạo văn bản mới  Lên menu File\New, xuất hiện cửa sổ. Lên menu File\New, xuất hiện cửa sổ. Chọn Blank presentation 10 Bài 2. Các thao tác cơ bản Bài 2. Các thao tác cơ bản 1. Tạo văn bản mới 1. Tạo văn bản mới  Hoặc nhấn vào nút New trên thanh Hoặc nhấn vào nút New trên thanh standard. standard. Phím tắt: Ctrl + n . 3 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. 1. Khởi động Khởi động 2. 2. Giao diện Giao diện 3. 3. Thanh công cụ Thanh công cụ 4 Bài. cụ 4 Bài 1. Giới thiệu PowerPoint Bài 1. Giới thiệu PowerPoint  Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên

— Xem thêm —

Từ khóa: bài giảng Powerpoint

Xem thêm: Bài giảng PowerPoint, Bài giảng PowerPoint, Bài giảng PowerPoint

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 06:07 pm 16/11/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • Ebook.VCU
  Ebook.VCU · Vào lúc 12:26 pm 29/11/2013
  Tài liệu hay thế này tìm mãi mới ra
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 10:26 am 16/12/2013
  Cảm ơn tài liệu Bài giảng PowerPoint của bạn.
 • hồng dung
  hồng dung · Vào lúc 07:53 pm 26/12/2013
  Mình cũng thấy tài liệu rất bổ ích. TKs
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 10:11 pm 27/12/2013
  Cảm ơn đã chia sẻ… nếu còn có tài liệu gì khác cậu up lên cho tụi mình với nhé
Đăng ký

Generate time = 4.38932919502 s. Memory usage = 13.81 MB