quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,

nguyễn thị kim chung
nguyễn thị kim chung(4736 tài liệu)
(78 người theo dõi)
Lượt xem 325
Lượt xem 325 | Tải 0 | 4 trang | Loại file DOC
Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống miễn phí
0

Gửi bình luận

Bình luận

Chi tiết

Danh mục: Thủ tục tố tụng

Số trang: 4 trang

Loại file: DOC

Ngày đăng: 05/10/2012, 19:53

Mô tả: quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế, Câu 4 :Năm 1960,quốc gia A gửi cho quốc gia B thư đề nghị hoạch định biên giới giữa lãnh thổ của quốc gia B với vùng lãnh thổ C mà quốc gia đang khai thác và đại diện trong quan hệ quốc tế.Trong thư đó quốc gia A đã nêu rõ nguyên tắc,cách thức hoạch định và có bản đồ hoạch định đính kèm.Trong thư trả lời,quốc gia B bày tỏ quan điểm đồng ý với lời đề nghị của quốc gia A.Hai quốc gia cũng đã tổ chức họp báo để thông qua chính thức về nội dung thảo luận.Tranh chấp lãnh thổ bắt đầu nảy sinh sau khi vùng lãnh thổ C trở thành một quốc gia độc lập,có chủ quyền.Quốc gia C cho rằng thỏa thuận qua thư giữa quốc gia A và quốc gia B không phải là điều ước quốc tế có giá trị rằng buộc giữa các bên .Hơn nữa ,nếu thỏa thuận nếu thỏa thuận năm 1960 là điều ước quốc tế thì với tư cách là quốc gia mới ra đời ,quốc gia C không phải kế thừa tất cả các điều ước quốc tế mà quốc gia A đã đại diện ký kết.Hãy cho biết :- Theo quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B trong tình huống nêu trên có là điều ước quốc tế hay không? Giải thích tại sao ?.- Sau khi độc lập,quốc gia C có phải thực hiện thỏa thuận về biên giới lãnh thổ mà quốc gia A đã ký kết với quốc gia B hay không ? Giải thích tại sao?.1BÀI LÀMTheo quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B trong tình huống nêu trên có là điều ước quốc tế vì : Theo điểm a ,khoản 1 ,Điều 2 Công ước Viên 1969 quy định : " Thuật ngữ “điều ước” dùng để chỉ một hiệp định quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và bất kể tên gọi riêng của nó là gì ".Cho nên ta thấy :- Thứ nhất, về hình thức của điều ước quốc tế trong tình huống này là văn bản vì theo đề bài đã nói rõ là quốc gia A gửi cho quốc gia B thư đề nghị hoạch định biên giới giữa lãnh thổ của quốc gia B với vùng lãnh thổ C mà quốc gia đang khai thác và đại diện trong quan hệ quốc tế.Trong thư đó quốc gia A đã nêu rõ nguyên tắc,cách thức hoạch định và có bản đồ hoạch định đính kèm.Trong thư trả lời,quốc gia B bày tỏ quan điểm đồng ý với lời đề nghị của quốc gia A.Rõ ràng việc thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B là thỏa thuận bằng văn bản phù hợp với việc Công ước Viên chỉ điều chỉnh việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế thành văn giữa các quốc gia.- Thứ hai, Chủ thể của điều ước quốc tế theo Công ước Viên 1969 là quốc gia.Ở đây A và B đều là quốc gia chủ thể của luật quốc tế.Theo Điều 6 Công ước Viên 1969 quy định : " Mọi quốc gia đều có tư cách để ký kết các điều ước ".- Thứ ba,bản chất của điều ước quốc tế là sự thỏa thuận tự nguyện của các bên tham gia kết ước.Ta thấy việc thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B là hoàn toàn tự nguyện trong tình huống này vì trong thư mà quốc gia A gửi cho quốc gia B đã bày tỏ rõ ràng lời đề nghị của mình với quốc gia B và 2quốc gia B cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình với quốc gia A.Như đề bài đã ra ta không nhận thấy bất cứ một sự ép buộc nào giữa hai quốc gia.- Thứ tư, việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế được điều chỉnh bằng các quy định của các điều ước quốc tế và phải tuân thủ các quy phạm jus cogens của luật quốc tế,vì một thỏa thuận quốc tế giữa hai chủ thể luật quốc tế nếu được điều chỉnh bằng luật quốc gia sẽ không có giá trị là điều ước quốc tế.Do vậy,việc thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B trong tình huống nêu trên là điều ước quốc tế do thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu trên.Theo quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế, sau khi độc lập,quốc gia C có thể phải thực hiện thỏa thuận về biên giới lãnh thổ mà quốc gia A đã ký kết với quốc gia B vì :Theo Điều 34 Công ước Viên 1969 quy định : " Một điều ước không tạo ra nghĩa vụ hay quyền hạn cho một quốc gia quốc gia thứ ba, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó ".Vì vậy,nếu quốc gia C không tham gia vào quá trình thỏa thuận này thì về nguyên tắc,quốc gia C không chịu sự rằng buộc của điều ước quốc tế đó.Nhưng điều ước có thể phát sinh hiệu lực với quốc gia C trong trường hợp điều ước tạo ra hoàn cảnh khách quan trong trường hợp này thì đó là điều ước về phân định biên giới giữa lãnh thổ quốc gia A và lãnh thổ quốc gia B.Vì vậy với tư cách là một quốc gia mới ra đời quốc gia C có thể phải thực hiện thỏa thuận về biên giới lãnh thổ mà quốc gia A đã ký kết với quốc gia B với tư cáh là quốc gia thứ ba.Mặt khác,điều ước này được xếp vào điều ước mang tính chất ổn định,bền vững ngay cả khi xảy ra xung đột và cả khi các quốc gia viện dẫn các điều khoản cơ bản thì điều ước cũng không thay đổi ( theo Điều 62 Công ước Viên 1969 ).Trường hợp kế thừa quốc gia Công ước Viên 1969 không phán quyết ( Điều 73 Công ước Viên 1969 ).3DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Giáo trình Luật quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội,NXB - CAND,Hà Nội - 2004.2.Công ước Viên 1969.4 . Theo quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B trong tình huống nêu trên có là điều ước quốc. LÀMTheo quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,thỏa thuận giữa quốc gia A và quốc gia B trong tình huống nêu trên có là điều ước quốc tế

— Xem thêm —

Từ khóa: công ước basel công ước quốc tế công ước Luật biển 1982

Xem thêm: quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,, quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,, quy định của công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế,

Lên đầu trang
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 06:17 pm 11/05/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 10:46 am 22/11/2013
  May quá có bài nộp rồi :))
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 02:55 pm 05/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn nguyễn thị kim chung
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 03:24 am 18/12/2013
  Tài liệu quy định của công ước Viên năm 1969 về... rất tuyệt. Cám ơn nhiều!
 • fresh boy 34
  fresh boy 34 · Vào lúc 09:09 pm 24/12/2013
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!

Tài liệu liên quan

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.100414037704 s. Memory usage = 13.86 MB