Rung chuông vàng lớp 5

fresh boy 32
fresh boy 32(8404 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 2031
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 67 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21 27 28 29 30 Câu1: Viết lại từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong dãy từ sau: Thợ cấy, thợ cày, thợ may, thợ gặt. 302826242220181614121086420 C©u 2: ë n­íc ta, d©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt? 302826242220181614121086420 C©u 3: ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ a, chiÒu réng lµ b. 302826242220181614121086420 C©u 4: Ng­êi chuyªn s¸ng t¸c tranh ®­îc gäi lµ g×? 302826242220181614121086420 C©u 5: gÊp bao nhiªu lÇn? 302826242220181614121086420 10 1 100 1 C©u 6: Loµi hoa nµo ®­îc nãi ®Õn trong bµi tËp ®äc "Hoa häc trß" 302826242220181614121086420 Câu 7: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là: Hình , viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. 302826242220181614121086420 . học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21. D. D©n ca Nam Trung Bé. 302826242220181614121086420 C©u 14: ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau 302826242220181614121086420 C©u 15: §iÒn mét ch÷

— Xem thêm —

Từ khóa: rung chuông vàng

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Thúy Thanh
  Thúy Thanh · Vào lúc 09:36 pm 15/02/2014
  Em co mail, mat khau roi ma khong tai duoc. Bac ano biet chi em voi
  Trả lời
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 04:18 pm 25/06/2013
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 11:49 am 15/07/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 04:18 pm 12/08/2013
  Đúng là tài liệu em đang cần!!! :X:X:X
 • Oanh Vũ
  Oanh Vũ · Vào lúc 09:45 am 21/11/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 02:43 pm 01/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé, đúng lúc mình đang cần kiến thức này
Đăng ký

Generate time = 0.0734560489655 s. Memory usage = 13.36 MB