Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

luulan
luulan(394 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 540
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:35

Mô tả: thành lập Hội đồng tuyển dụng QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS – 01 – BM 03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08CƠ QUAN………….CÔNG TY CỔ PHẦN……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng tuyển dụng … … GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…… - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……… - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng … , để……………… gồm các thành viên có tên sau đây:1. …………………….…………… nhiệm vụ………………………………2. …………………….…………… nhiệm vụ…………………………………Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:- Như điều 4;- Lưu: TC-HC.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH . quy trình tuyển dụng của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên. NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..GIÁM ĐỐC

— Xem thêm —

Từ khóa: Quyết định thành lập động từMẫu quyết địnhMẫu quyết định phê duyệt động từ tiếng nhậtđộng từ khiếm khuyết Chử Đồng Tử

Xem thêm: Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 12:31 pm 25/11/2012
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • leal
  leal · Vào lúc 05:09 am 12/08/2013
  Tài liệu này tham khảo được.
 • Minh Anh
  Minh Anh · Vào lúc 02:41 pm 22/09/2013
  Thanks, đây là tài liệu rất cần thiết
 • fresh boy 1
  fresh boy 1 · Vào lúc 03:59 am 08/12/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
 • fresh boy 8
  fresh boy 8 · Vào lúc 03:07 pm 18/12/2013
  Cuối cùng thì mình cũng down được. cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0843398571014 s. Memory usage = 13.81 MB