Giấy khai sinh (Bản sao)

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2291 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 745
18
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 13:17

Mô tả: Giấy khai sinh (Bản sao). CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH(BẢN SAO)Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Ghi bằng chữ: .Nơi sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: .Họ và tên cha: .Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Họ và tên mẹ: Dân tộc: Quốc tịch: .Năm sinh: .Nơi thường trú/tạm trú: Nơi đăng ký: Ngày, tháng, năm đăng ký: Ghi chú: Họ và tên người đi khai sinh: .Quan hệ với người được khai sinh: NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký khai sinh Ngày .tháng . năm NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Số: .Quyển số: . Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY KHAI SINH( BẢN SAO)Họ và tên:.........................................................................................................Giới. sinh: ........................................................................................................................ NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH (Đã ký) (Đã ký) ........................................

— Xem thêm —

Từ khóa: giấy khai sinh Chứng thực bản sao

Xem thêm: Giấy khai sinh (Bản sao), Giấy khai sinh (Bản sao), Giấy khai sinh (Bản sao)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan03
  luanvan03 · Vào lúc 07:39 pm 16/12/2012
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • HuyenHn
  HuyenHn · Vào lúc 09:12 am 02/04/2013
  Tài liệu này tham khảo được.
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 11:23 pm 28/07/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • idom
  idom · Vào lúc 01:15 am 23/12/2013
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 08:45 pm 24/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0849969387054 s. Memory usage = 13.35 MB