Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2291 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 639
25
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 13:17

Mô tả: Mẫu giấy chứng nhận kết hôn. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:………………………………… Dân tộc:………………………Quốc tịch:……………… .Nơi thường trú/tạm trú:………………………………… ……………………………………………………………… .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……… ……………………………………………………………… . Chồng (Đã ký) ………………… . Họ và tên vợ:…………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….Dân tộc:………………………Quốc tịch:……………… .Nơi thường trú/tạm trú:………………………………… ……………………………………………………………… .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……… ……………………………………………………………… . Vợ (Đã ký) ………………… .Nơi đăng ký: Ngày, tháng, năm đăng ký: .Ghi chú: .NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Đã ký) (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký kết hôn Ngày …… .tháng …… .năm…… . NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Số: .Quyển số: .Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN(BẢN SAO)Họ và tên chồng:………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..Dân. chú:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN (Đã ký) (Đã ký) ........................................

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận kết hôn, Mẫu giấy chứng nhận kết hôn, Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.134878873825 s. Memory usage = 17.53 MB