Mẫu giấy giới thiệu

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2291 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 1831
38
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mô tả: Mẫu giấy giới thiệu. Mẫu 1.11 – Giấy giới thiệu TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GGT- … (3)…. …. (4)…. , ngày … tháng … năm 20…GIẤY GIỚI THIỆU (2) trân trọng giới thiệu:Ông (bà) (5) .Chức vụ: Được cử đến: (6) .Về việc: Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.Giấy này có giá trị đến hết ngày /. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT. QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc. . , ngày ….. tháng ….. năm 20…GIẤY GIỚI THIỆU......................................(2) ......................trân trọng giới thiệu: Ông (bà) ........................................(5). (cấp giấy giới thiệu) .(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu. (6)

— Xem thêm —

Từ khóa: Máu giả mẫu giấy tờ

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu, Mẫu giấy giới thiệu, Mẫu giấy giới thiệu

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 02:58 am 07/04/2013
  Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 01:34 pm 06/07/2013
  Download nhanh thật
 • fresh boy 10
  fresh boy 10 · Vào lúc 08:56 pm 12/11/2013
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 07:37 pm 22/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 46
  fresh boy 46 · Vào lúc 01:05 am 26/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0548651218414 s. Memory usage = 13.35 MB