Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2291 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 23
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:21

Mô tả: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………… (BẢN SAO)ỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;Xét đề nghị công nhận việc nhận: .của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm . GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) ỦY BAN NHÂN DÂN .Số: ./QĐ-UBND . ……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………….. (BẢN SAO) Y BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 20 03;Căn. Nghị định số 68 /20 02/ NĐ-CP ngày 10/7 /20 02 c a Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều c a Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Di Tử
  Di Tử · Vào lúc 10:28 am 24/08/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • Liễu Diệp Nhi
  Liễu Diệp Nhi · Vào lúc 11:41 pm 19/12/2013
  Cảm ơn tài liệu Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ,... của bạn.
 • williamruoi
  williamruoi · Vào lúc 04:53 pm 20/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 09:35 am 28/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
 • fresh boy 32
  fresh boy 32 · Vào lúc 04:37 pm 28/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0932910442352 s. Memory usage = 13.81 MB