Mẫu Đơn xin vào đảng

luulan
luulan(393 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 6708
68
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:35

Mô tả: Đơn xin vào đảng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi uỷ: Đảng uỷ: Tôi là: . sinh ngày tháng .năm .Nơi sinh: .Quê quán: .Dân tộc: Tôn giáo .Trình độ học vấn: .Nơi ở hiện nay: .Nghề nghiệpĐơn vị công tác: .Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày tháng .năm tại .Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày tháng năm tại chi bộ Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam , ngày .tháng .năm 20 NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ và tên) . ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi uỷ:......................................................................................... .Đảng. với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam................,

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu Đơn xin vào đảng, Mẫu Đơn xin vào đảng, Mẫu Đơn xin vào đảng

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.14553999900818 s. Memory usage = 17.59 MB