Tiết 41: Mở đầu về phương trình

fresh boy 4
fresh boy 4(8371 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 103
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:27

Mô tả: Đặt vấn đề Tìm x biết: 2x + 5 = 3(x 1) + 2 Hệ thức : 2x + 5 = 3(x 1) + 2 gọi là một phư ơng trình CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT MộT ẩN Kiến thức cơ bản của chương + Khái niệm chung về phương trình + Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x trái Vế 1 2 3 Vế phải Phương trình ẩn x có dạng A(x) =B (x), trong đó A(x) ;B (x) là hai biểu thức của cùng biến x A(x) : Vế trái B(x) : Vế phải Tiết 41 Mở đầu về phương trình * Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ,ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh mét Èn? 1) y + 2 = 2y – 1 2) x 2 = 16- 4x 3) x + 1 = 2x 4) x+ 2y = 5 - x 1) 3) 2) Khi x = 6 hãy tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 Giải Khi x=6 VT= 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17 VP =3( 6 1) + 2 = 3.5 +2 = 15+ 2 = 17 Ta thấy VT= VP = 17 x=6 thoả mãn phương trình hay x=6 là một nghiệm của phương trình ?2 Muèn xÐt xem x = a cã lµ nghiÖm cña ph­ ¬ng tr×nh hay kh«ng ta lµm nh­ sau: + TÝnh gi¸ trÞ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh khi x = a + So s¸nh gi¸ trÞ cña hai vÕ + KÕt luËn Cho ph­¬ng tr×nh: 2( x + 2) -7 = 3 - x a) x = -2 cã tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh hay kh«ng? b) x = 2 cã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hay kh«ng ? Gi¶i b) Khi x = 2 :VT = 2( x + 2) - 7 = 2( 2 + 2) -7 = 8-7 = 1 VP = 3 - 2 = 3 - 2 = 1 Ta thÊy: VT = VP = 1 VËy x = 2 lµ mét nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh ?3 a) Khi x= -2 :VT = 2(x+2) -7 = 2(-2+2) - 7 = 2.0 - 7 = -7 VP = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5 Ta thÊy: VT VP VËy x= -2 kh«ng tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh ≠ Chú ý a) Hệ thức x = m ( với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm của nó b)Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,cũng có thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào được gọi là phương trình vô nghiệm . là nghiệm của phương trình (1)và phương trình (3) Giải Luyện tập - Học thuộc các khái niệm :phương trình một ẩn,giải Phương trình ,phương trình tương đương . một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 04:33 pm 03/09/2013
  Tài liệu này hay đấy nhi. :)
 • Diệp Tử
  Diệp Tử · Vào lúc 12:23 pm 10/12/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
 • fresh boy 5
  fresh boy 5 · Vào lúc 12:48 pm 14/12/2013
  Cảm ơn bạn! mình đang cần tài liệu này!
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 04:07 am 29/12/2013
  Càng xem nhiều tài liệu càng thấy yêu trang web này! thật sự vô cùng hữu ích. Cảm ơn bạn!
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 04:18 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0952990055084 s. Memory usage = 13.81 MB