kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran)

fresh boy 47
fresh boy 47(8371 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 18
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Mô tả: I/ Mục tiêu - HS đợc kiểm tra kiến thức về chơng hệ phơng trình bậc nhất 2 ẩn. - Kiểm tra kỹ năng vận dụng qui tắc thế và qui tắc cộng để giải hệ phơng trình,khi nào thì hệ phơng trình có nghiệm duy nhất, có vô số nghiệm, vô nghiệm. - HS có thái độ làm bài nghiêm túc, sáng tạo. II/ Ma trận đề CHủ Đề NHậN BIếT THÔNG HIểU Vận dụng Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Phơng trình bậc nhất hai ẩn 1 0,5 1 0,5 Tập nghiệm của hệ phơng trình 1 0,5 2 2,0 3 2,5 Giải hệ phơng trình 2 3,0 2 3,0 Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình 1 4 1 4 Tổng 1 0,5 1 0,5 5 7,0 1 10 III/ Đề bài I/ Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1 (0,5 đ)Cho phơng trình 5x + 4y = 8 cặp số nào sau đây là nghiệm của ph- ơng trình : A. ( -2 ; 1) B. (0 ; 2) C. ( 4 ; 3) D. ( 1,5 ; 3) Câu 2 (0,5 đ) Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phơng trình = =+ 53 354 yx yx A. (2;1); B. (-2;-1); C. (2;-1); D.(3;1) Câu 3. (1 đ ) Cho phơng trình x + y = 1 (1). Phơng trình nào dới đây có thể kết hợp với (1) để đợc một hệ phơng trình bậc nhất có hai ẩn có vô số nghiệm ? A. 2x 2 = - 2y ; B. 2x 2 = 2y ; C. 2y = 3 2x ; D. y = 1 + x. Câu 4 (1điểm ) Cho hệ phơng trình 2 6 2 4 12 mx y x y - = ỡ ù ù ớ ù + = - ù ợ vô nghiệm khi giá trị của m bằng A . 2 B. -2 C. -1 D. 1 II Phần tự luận (7 điểm) Câu 5(3đ) Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2434 1674 yx yx b. 2 3 7 6 x y x y + = = Câu 6 (4 đ) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phơng trình: Hai ngời làm chung một công việc thì trong 10 ngày thì xong. Nhng khi làm chung đợc 8 ngày thì ngời thứ hai đi làm việc khác, còn ngời thứ nhất vẫn tiếp tục làm công việc đó trong 6 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi ngời làm một mình thì bao nhiêu ngày hoàn thành công việc. B ĐáP áN TóM TắT Và BIểU ĐIểM I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 Câu 1 2 3 4 Chọn b c a b II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 5 Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2434 1674 yx yx có nghiệm là = = 4 3 y x 1,5 điểm b. 2 3 7 6 x y x y + = = có nghiệm là 5 1 x y = = 1,5 điểm câu 6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình. Gọi thời gian ngời thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày), x>0. ngời thứ hai làm một mình xong công việc là y (ngày), y > 0 0,5 điểm Hai ngời làm chung công việc trong 10 ngày thì xong nên ta có phơng trình 1 1 1 10x y + = ( 1) 1 điểm Sè c«ng viÖc ngêi thø nhÊt lµm ®îc lµ: 1 14. x Sè c«ng viÖc ngêi thø hai lµm ®îc lµ: 1 8. y Theo ®Ò bµi ta cã ph¬ng tr×nh: 14 8 1 x y + = (2) 1 ®iÓm Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta ®ù¬c x = , y = vµ tr¶ lêi 1,5 ®iÓm. . sau đây là nghiệm của hệ phơng trình = =+ 53 354 yx yx A. (2;1); B. (-2;-1); C. (2;-1); D. (3; 1) Câu 3. (1 đ ) Cho phơng trình x + y = 1 (1). Phơng. khách quan (3 Câu 1 2 3 4 Chọn b c a b II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 5 Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2 434 1674 yx yx có nghiệm là = = 4 3 y x 1,5

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran), kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran), kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 06:13 pm 16/06/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 12:05 am 29/12/2013
  Rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 04:24 am 30/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Mong rằng bạn sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hưn nữa..hehe
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 04:56 am 03/01/2014
  Tài liệu rất hữu ích à nha . Thành viên tích cực . Thanks for share 
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 08:07 am 03/01/2014
  Tài liệu rất hữu ích, thank u so much !!!
Đăng ký

Generate time = 0.118701934814 s. Memory usage = 13.81 MB