Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

fresh boy 20
fresh boy 20(8402 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 80
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Mô tả: 01:30 01:30 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 TRƯỜNG VĂN HÓA 3 Người thực hiện: Nguyễn Duy Long Người thực hiện: Nguyễn Duy Long 01:30 01:30 01:30 01:30 KIEÅM TRA BAØI CUÕ KIEÅM TRA BAØI CUÕ CAÂU 1 CAÂU 3 CAÂU 2 CAÂU 4 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích. 01:30 01:30 II. II. Đònh luật Sác-lơ Đònh luật Sác-lơ : : 1. Thí nghiệm: 1. Thí nghiệm: Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 01:30 01:30 T(K) T(K) P(10 P(10 5 5 pa) pa) p/T p/T Kết quả thí nghiệm 1 301 331 350 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 365 Nhận xét gì về tỉ số p/T trong các trường hợp? 28 0 C=28+273=301 0 K 1,1 1,2 1,25 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,3.10 3,3.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 3,4.10 3,4.10 -3 -3 Cách đổi từ độ C thành độ K 58 0 C 77 0 C 92 0 C 28 0 C 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. p và T tỉ lệ với nhau như thế nào? T l thu nỉ ệ ậ 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ p/T=hằng số. p/T=hằng số. Đònh luật Sác-lơ: Đònh luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. đònh, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Bi u th c:ể ứ Bi u th c:ể ứ 1 01:30 01:30 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Xét 2 trạng thái của một lượng khí xác định: Trạng thái Áp suất: p 1 Nhiệt độ tuyệt đối: T 1 Trạng thái Áp suất: p 2 Nhiệt độ tuyệt đối : T 2 Biểu thức 2 2 1 1 T p T p = 2 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: t 1 =0 0 C p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: t 2 =30 0 C p 2 =? Bài tập áp dụng 01:30 01:30 Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Trạng thái 1: T 1 =273 K p 1 =1,2.10 5 Pa Trạng thái 2: T 2 =273+30=303 K p 2 =? Bài tập áp dụng .  Quá trình đẳng nhiệt là gì? Quá trình đẳng nhiệt là gì? Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Bài 20: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ  Quá. 01:30 01:30 01:30 Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ LUẬT SÁC-LƠ • I. Quá trình đẳng tích: • Quá trình biến đổi

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ, Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nhulan
  nhulan · Vào lúc 11:13 pm 17/07/2013
  Tài liệu dễ hiểu quá
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 08:49 am 21/07/2013
  Tài liệu hay thế này tìm mãi mới ra
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 08:39 am 25/08/2013
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 10:48 am 06/09/2013
  Cảm ơn bạn đã post nhé! tài liệu rất bổ ích!
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 11:09 am 15/10/2013
  Cám ơn bạn nhiều! Cứ phải làm bài tập mới được ^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.195731163025 s. Memory usage = 13.37 MB