Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

fresh boy 37
fresh boy 37(8314 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 48
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

Mô tả: I- Tìm hiểu truyện đọc I- Tìm hiểu truyện đọc II- Nội dung bài học: II- Nội dung bài học: 1. Ý nghĩa của việc học tập 1. Ý nghĩa của việc học tập 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học tập tập 1) 1) Nhóm 1, 2 và 3 Nhóm 1, 2 và 3 : : Nhà Nam nghèo, có 3 Nhà Nam nghèo, có 3 anh em. Đang học lớp anh em. Đang học lớp 6 thì mẹ mất, còn ba 6 thì mẹ mất, còn ba thường xuyên đau ốm. thường xuyên đau ốm. Nam có thể phải nghỉ Nam có thể phải nghỉ học, lao động giúp ba học, lao động giúp ba và nuôi hai em. và nuôi hai em. Hỏi Hỏi : Nếu em là Nam : Nếu em là Nam trong hoàn cảnh đó em trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn sẽ giải quyết khó khăn như thế nào? như thế nào? 2) 2) Nhóm 4, 5 và 6 Nhóm 4, 5 và 6 : : Bé Na 9 tuổi, bị câm điếc Bé Na 9 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh. Hàng ngày, nhìn bẩm sinh. Hàng ngày, nhìn các bạn tung tăng đến lớp, các bạn tung tăng đến lớp, Na thích lắm, xin ba mẹ Na thích lắm, xin ba mẹ cho mình đi học. Ba mẹ Na cho mình đi học. Ba mẹ Na phân vân không biết phải phân vân không biết phải làm thế nào… làm thế nào… Hỏi Hỏi : Theo em, bạn Na có : Theo em, bạn Na có quyền được đi học không? quyền được đi học không? Nếu có, Na có thể học ở Nếu có, Na có thể học ở đâu? đâu? HỌC SINH KHIẾM THÍNH, KHIẾM THỊ HÁT QUỐC CA   3. 3. Trách nhiệm của Nhà nước Trách nhiệm của Nhà nước : : Thực hiện công bằng xã hội trong giáo Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. hành. Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Lục Ngạn- Bắc Giang 1 2 3 4   4. 4. Trách nhiệm của Nhà nước Trách nhiệm của Nhà nước : : Thực hiện công bằng xã hội trong Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. học hành. + Mở mang rộng khắp hệ thống + Mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp trường lớp . bài học: II- Nội dung bài học: 1. Ý nghĩa của việc học tập 1. Ý nghĩa của việc học tập 2. Nội dung của quyền và nghĩa vụ học 2. Nội dung của quyền và nghĩa. quyền và * Chúng ta phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình. nghĩa vụ học tập của mình. Tình huống Tình huống : : “Chủ nhật, Mai đang học

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập, Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 10:51 am 17/08/2013
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • m.it
  m.it · Vào lúc 12:03 pm 14/10/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 02:04 am 28/10/2013
  Bộ này đúng tài liệu mình đang tìm, thanks nhìu nha
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 07:20 pm 01/12/2013
  Tài liệu bổ ích vậy. Mình cảm ơn bạn nhìu hii
 • fresh boy 5
  fresh boy 5 · Vào lúc 07:11 am 09/12/2013
  Cám ơn bạn rất nhiều về tài liệu bổ ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0822401046753 s. Memory usage = 13.84 MB