Rung chuông vàng lớp 4

fresh boy 34
fresh boy 34(8328 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 2440
10
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 56 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:26

Mô tả: Trường Tiểu học Hiệp Hòa Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo Các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu chọn học sinh giỏi lớp 4 Năm học 2007 - 2008 Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 - 5. Đơn vị thực hiện : Tổ 4 - 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa. Giao l­u ®ång ®éi Giao l­u c¸ nh©n PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 25 2423 22 6 21 C©u1: Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã ®¸y lµ a vµ chiÒu cao lµ h. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 2: §iÒn ch÷ cßn thiÕu vµo chç chÊm. Tiªn häc , hËu häc … … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 3: TiÕng “yªu gåm ” nh÷ng bé phËn cÊu t¹o nµo? a. ChØ cã vÇn. b. ChØ cã vÇn vµ thanh. c. ChØ cã ©m ®Çu vµ vÇn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 4: C©u ®è: Chim g× liÖng tùa con thoi B¸o mïa xu©n ®Ñp gi÷a trêi say s­a. Lµ con g×? a. Chim Ðn b. Chim s©u c. Chim xanh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 5: Mét bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi gåm cã mÊy phÇn? a. 2 phÇn b. 3 phÇn c. 4 phÇn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 6: Ngày 26 tháng 3 gọi là ngày gì? a. Ngày thành lập Quân đội. b. Ngày thành lập Đảng . c. Ngày thành lập Đoàn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 7: Trong nh÷ng n¨m sau, n¨m nµo lµ n¨m nhuËn? a. N¨m 1998 b. N¨m 2002 c. N¨m 2006 d. N¨m 2008 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 13: TÝnh nhanh tæng sau: 3 1 4 1 5 3 4 3 2 9 6 5 5 2 4 +++++ 0 1 2 3 4 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, … b. 1, 2, 3, 4, 5, … c. 0, 2, 4, 6, 8, … 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C©u 11: Ai

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4, Rung chuông vàng lớp 4

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Vua Bang Gia
  Vua Bang Gia · Vào lúc 07:49 pm 28/03/2014
  wa kho phai thi rung chuong vang moi dau chu
  Trả lời
 • Đặng Phúc Đạt
  Đặng Phúc Đạt · Vào lúc 12:07 pm 11/03/2014
  hoi it
  Trả lời
 • fresh boy 8
  fresh boy 8 · Vào lúc 08:34 am 22/10/2013
  Tài liệu này hay để kiếm tiền này các bạn
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 11:15 pm 23/10/2013
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 01:20 pm 28/11/2013
  Tài liệu của bạn thật là bổ ích
 • fresh boy 34
  fresh boy 34 · Vào lúc 05:59 am 02/12/2013
  Cám ơn bạn nha… đúng tài liệu mình đang cần :)
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 04:03 am 17/12/2013
  Thank bác nhiều, mà bác còn bí kíp nào nữa không ạ, up lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ
Đăng ký

Generate time = 0.31235909462 s. Memory usage = 13.86 MB