truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2)

fresh boy 12
fresh boy 12(8489 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 216
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Mô tả: Kiểm tra kiến thức cũ Em hãy nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? Tiết 44: Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. Hai tam giác ABC và ABC có kích thước như trong hình 32 (có cùng đơn vị đo là xentimét). ?1 Trên các cạnh AB và AC của tam giác ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho AM = AB = 2 Cm; AN = AC = 3 Cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN. Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tam giác ABC, AMN và ABC? A C B A C B 4 8 6 3 2 4 ABC vµ A’B’C’ cã: B’C’=4cm AB =4Cm; AC =6Cm ; BC =8Cm. M AB : AM = A’B’ = 2Cm. N AC : AN = A’C’ = 3Cm . ∈ ∈ KL GT TÝnh MN = ? Cm Bµi ?1 N M 2 3 8 4 6 B C A 4 2 3 B' C' A' *) NhËn xÐt: AMN = A’B’C’ (c.c.c) AMN ABC VËy : A’B’C’ ABC Bµi gi¶i Ta cã: M AB: AM = A’B’ =2Cm Vµ N AC: AN = A’C’ =3Cm = AC AN AB AM ⇒ = NC AN MB AM = 1 MN // BC (theo §L Talet ®¶o). ⇒ ⇒ AMN ABC (theo §L vÒ tam gi¸c ®ång d¹ng). = BC MN = 2 1 ⇒ ⇒ 8 MN = 2 1 ⇒ MN = 4Cm ∈ ∈ Tiết 44: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. *) Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. KL GT == BC BC AC AC AB AB ABC ABC; ABC ABC A' C' B' B C A Chứng minh Chứng minh Chứng minh Chứng minh A' C' B' B C A M N (1) Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = AB. Vẽ đường thẳng MN//BC (NAC) (2) BC MN AC AN AB AM == , mà: AM = AB BC MN BC 'C'B vaứ AC AN AC 'C'A == Từ (1) & (2) ta có: AN = AC ; MN = BC Mà AM = AB(cách dựng). Xét các tam giác AMN; ABC và ABC. Vì MN//BC, nên AMN ABC. (*) Do đó: AMN = A B C (c.c.c) . Vì AMN ABC(**) Từ (*); (**) ta có: ABC ABC. (đpcm) KL GT == BC BC AC AC AB AB ABC ABC; ABC ABC Do đó: Tiết 44: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất 1/ Định lý. *) Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. 2/ áp dụng. ?2 Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng: 8 6 4 CB A F D E 3 2 4 a) b) c) Hình 34 5 H K I 6 4 ?2 T×m trong h×nh 34 c¸c cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng: 8 6 4 CB A 5 H K I 6 4 F D E 3 2 4 a) b) c) H×nh 34 Lêi gi¶i 2 AB AC BC DF DE EF = = = 4 6 8 4 1; ; . 4 5 6 3 AB AC BC IK IH KH AB AC BC IK IH KH = = = = = ⇒ ≠ ≠ ABC DFE v×: ABC kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH v×: ⇒  ABC kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH. Do ®ã DFE còng kh«ng ®ång d¹ng víi  IKH *) Bµi 29 trang 74, 75(SGK) Cho hai tam gi¸c ABC vµ A’B’C’ cã kÝch th­íc nh­ trong h×nh 35. C A B 6 12 9 C' A' B' 4 8 6 H×nh 35 a) ABC vµ A’B’C’ cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng? v× sao? b) TÝnh tØ sè chu vi cña hai tam gi¸c ®ã. Bài giải a) ABC A B C Vì có: 3 ' ' ' ' ' ' 2 AB AC BC A C A C B C = = = b) Theo ý a) có: 3 . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 2 AB AC BC AB AC BC A B A C B C A B A C B C + + = = = = + + (Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau) C A B 6 12 9 C' A' B' 4 8 6 *) Chú ý: Nếu có 2 tam giác đồng dạng thì tỉ số giữa các cặp cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng tỉ số chu vi của 2 tam giác đó. . các tam giác ABC, AMN và ABC? A C B A C B 4 8 6 3 2 4 ABC vµ A’B’C’ cã: B’C’=4cm AB =4Cm; AC =6Cm ; BC =8Cm. M AB : AM = A’B’ = 2Cm. N AC : AN = A’C’. đường thẳng MN//BC (NAC) (2) BC MN AC AN AB AM == , mà: AM = AB BC MN BC 'C'B vaứ AC AN AC 'C'A == Từ (1) & (2) ta có: AN = AC ; MN

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2), truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2), truong hop dong dang thu nhat (toan 8 tap 2)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 10:01 am 03/12/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 09:08 am 23/12/2013
  Cảm ơn tài liệu truong hop dong dang thu nhat (toan 8... của bạn.
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 02:45 am 30/12/2013
  Bác up thêm nhiều tài liệu cho bà con tham khảo nữa nhá.^^
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 09:19 pm 30/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 10:38 pm 30/12/2013
  Cảm ơn bạn đã tổng hợp những tài liệu này.
Đăng ký

Generate time = 0.0875220298767 s. Memory usage = 13.35 MB