Unit 8: Celebration - Write

fresh boy 41
fresh boy 41(8461 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 21
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:25

Mô tả: 1. It is celebrated on the third Sunday in June 2. It is celebrated in Australia and USA 3. It is celebrated for fathers GUESSING GAME

— Xem thêm —

Xem thêm: Unit 8: Celebration - Write, Unit 8: Celebration - Write, Unit 8: Celebration - Write

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.081729888916 s. Memory usage = 13.89 MB