Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(9188 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 504
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Mô tả: Câu hỏi: Hãy trình bày các bước vẽ sơ đồ lắp đặt và vẽ hồn tất sơ đồ lắp đặt của mạch đèn huỳnh quang. KIỂM TRA BÀI CŨ CL O A CL O A KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ đường dây nguồn Xác đònh vò trí bảng điện, bộ đèn Xác đònh vò trí các thiết bò trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH  - Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện.  - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.  - Lập được bảng dự trù vật tư cho mạch điện. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ O A TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ • Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào? • Cầu chì, công tắc được mắc vào dây pha hay dây trung hòa? • Phương án lắp đặt các thiết bò đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây. Mắc song song Dây pha - Cầu chì và công tắc đặt trên bảng điện - Bóng đèn đặt bên phải bảng điện. - Từ dây pha đến cầu chì đến công tắc đến bóng đèn, từ bóng đèn đến dây trung hòa O A NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN O A CT1Cc1 Cc2 CT2 BĐ2 BĐ1 SÔ ÑOÀ LAÉP ÑAËT O A STT TÊN DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SỐ LƯNG YÊU CẦU KT 1. 2. 3. 4. . . . BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ . điện, bộ đèn Xác đònh vò trí các thiết bò trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN MỤC. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH  - Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện.  - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.  -

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.12662696838379 s. Memory usage = 17.6 MB