Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(8965 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

Mô tả: Bài 1 Luy n gõ phím nhanh b ng ệ ằ trò ch i Finger Break Outơ 1.GI I THI UỚ Ệ 1.GI I THI UỚ Ệ  Là phần mềm miễn phí của công ty Giletech e.K.  Đây là phần mềm trò chơi đơn giản và nổi tiếng.  Điểm đặc biệt là phải dùng cách gõ phím để thực hiện việc chơi. 2. CÀI Đ TẶ 2. CÀI Đ TẶ  Chạy trình Setup (10FBOut_Setup.exe) Nhấn Setup để cài đặt 2. CÀI Đ TẶ Nhấn vào đây để tiếp tục 2. CÀI Đ TẶ Nhấn Yes để tiếp tục 2. CÀI Đ TẶ  Cài đặt hoàn tất, nhấn Yes để chạy chương trình ngay. Nhấn No để không mở chương trình. 3. KH I Đ NGỞ Ộ 3. KH I Đ NGỞ Ộ  Start \ All Program \ 10 Finger BreakOut \ 10 Finger BreakOut Nhấn OK để mở. . 3. KH I Đ NGỞ Ộ 3. KH I Đ NGỞ Ộ  Start All Program 10 Finger BreakOut 10 Finger BreakOut Nhấn OK để mở. 4. MÀN HÌNH CHÍNH 4. MÀN HÌNH CHÍNH Khu. Bài 1 Luy n gõ phím nhanh b ng ệ ằ trò ch i Finger Break Out 1.GI I THI UỚ Ệ 1.GI I THI UỚ Ệ  Là phần mềm miễn

— Xem thêm —

Xem thêm: Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out, Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out, Luyen go phim nhanh bang tro choi Finger Break Out

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.12332201004028 s. Memory usage = 17.59 MB