hàng hóa sức lao động

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(9079 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 26
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:25

Mô tả: HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG 1) Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:2 điều kiện 2) Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động:giá trị và giá trị sử dụng Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: Người có Sức lao động Người có Sức lao động Không có tư liệu sản xuất. Không có tư liệu sản xuất. Hàng hóa Hàng hóa Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động: a. Giá trị: • Các tư liệu sinh hoạt cần thiết đủ để duy trì sức lao động. • Các tư liệu sinh hoạt cần thiết cho gia đình. • Những tổn phí khác. • Quyết định trực tiếp bởi cố lượng thời gian lao động xã hội cần thiết. • Quyết định gián tiếp thông qua giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết. b. Giá trị sử dụng: • Có giá trị sử dụng đặt biệt, là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản, có thuộc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. . HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG 1) Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: 2 điều kiện 2) Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động: giá trị và. để sức lao động trở thành hàng hóa: Người có Sức lao động Người có Sức lao động Không có tư liệu sản xuất. Không có tư liệu sản xuất. Hàng hóa Hàng hóa

— Xem thêm —

Xem thêm: hàng hóa sức lao động, hàng hóa sức lao động, hàng hóa sức lao động

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.31559896469116 s. Memory usage = 17.6 MB