hinh the duc nhip dieu khoi 12

fresh boy 40
fresh boy 40(8357 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 340
26
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Mô tả: Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 2: THAÂN MÌNH Ñoäng taùc 3: CHAÂN ẹoọng taực 4: PHOI HễẽP ẹoọng taực 5 : LệễỉN Ñoäng taùc 6: TAY VAI Ñoäng taùc 7: VAËN MÌNH Động tác 8: LƯNG BỤNG Động tác 9: NHẢY Động tác 10: ĐIỀU HOÀ

— Xem thêm —

Xem thêm: hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.0625619888306 s. Memory usage = 13.89 MB