hinh the duc nhip dieu khoi 12

Robert Boyle
Robert Boyle(8966 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 773
60
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Mô tả: Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 1: TAY Ñoäng taùc 2: THAÂN MÌNH Ñoäng taùc 3: CHAÂN ẹoọng taực 4: PHOI HễẽP ẹoọng taực 5 : LệễỉN Ñoäng taùc 6: TAY VAI Ñoäng taùc 7: VAËN MÌNH Động tác 8: LƯNG BỤNG Động tác 9: NHẢY Động tác 10: ĐIỀU HOÀ

— Xem thêm —

Xem thêm: hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12, hinh the duc nhip dieu khoi 12

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.207063913345 s. Memory usage = 17.51 MB