bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

fresh boy 40
fresh boy 40(8367 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 10
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

Mô tả: Bµi 13 : chÝnh s¸ch gi¸o dôc & ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸. 1: ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - N©ng cao d©n trÝ. - §µo t¹o nh©n lùc. - Båi d­ìng nh©n tµi. a: NhiÖm vô cña gi¸o dôc & ®µo t¹o. Phßng thÝ nghiÖm §H n«ng l©m th¸i nguyªn §H QG Hµ Néi

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bai 13:chinh sach giao duc va dao tao, bai 13:chinh sach giao duc va dao tao

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • idom
  idom · Vào lúc 09:36 pm 08/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • leal
  leal · Vào lúc 12:35 am 12/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 04:59 pm 14/12/2013
  Tài liệu hay quá, thank fresh boy 40 nhiều nhé
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 05:45 am 21/12/2013
  Cám ơn bạn rất nhiều về tài liệu bổ ích
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 03:12 am 28/12/2013
  Thanks so much! Tài liệu rất hữu ích! Bạn cố gắng phát huy nhé!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.100790977478 s. Memory usage = 13.8 MB