Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9002 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1685
29
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

Mô tả: trờng thcs quảng hoà cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã tổ: . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên Họ và tên giáo viên đợc kiểm tra: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công việc đợc giao: + Chuyên môn: + Đoàn thể: I/ Nội dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định: T.T Chủng loại hồ sơ theo qui định Đủ Thiếu Nhận xét Kết quả 1 Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2) . . . . . 2 Giáo án (Hệ số 2) . . 3 Sổ điểm cá nhân (Hệ số 2) . . 4 Sổ Thanh tra - Kiểm tra . . . . 5 Bồi dỡng thờng xuyên . 6 Sổ dự giờ . . 7 Sổ chủ nhiệm . . 8 Sổ đăng kí giảng dạy . . 9 Sổ tích luỹ nghiệp vụ c/m & Sổ hội họp. . . . . . . . II/ Kết quả kiểm tra: Điểm bình quân: . Xếp loại: ý kiến của ngời kiểm tra: 1/ Những u điểm cần học tập: . . 2/ Những kiến nghị: Quảng Hoà, ngày tháng năm 200 Ngời đợc kiểm tra Ngời kiểm tra . việt namã tổ: . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên Họ và tên giáo viên đợc kiểm tra: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công. dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định: T.T Chủng loại hồ sơ theo qui định Đủ Thiếu Nhận xét Kết quả 1 Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2) . . . . . 2 Giáo

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên, Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên, Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.11038517951965 s. Memory usage = 17.59 MB