Phan tich da thuc thanh nhan tu

fresh boy 9
fresh boy 9(8552 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:25

Mô tả: Tập thể lớp 8A4 Nhiệt liệt chào mừng các thầy,cô giáo đến thăm lớp, dự giờ Kiểm tra bài cũ -------* * * ------- *)Hãy nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã học? *)áp dụng: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x(x 3) + y (x -3) b) (x+2) 2 y 2 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : x 2 3x xy 3y+ - - Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö TiÕt 11 Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö : ( ( )) = x 3 y 3 + - x y+ -x 2 x 3 y 3 + - x y+ -x 2 = x(x -3) (x -3)y+ = (x -3)(x +y) VÝ dô 2 Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö x 2 y 2 4x 4 - + + =(x 2 +4x+4) y– 2 =(x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 y)– Ph©n tÝch ®a thøc x 2 y– 2 +4x +4 thµnh nh©n tö. x 2 -3x+ xy - 3y =(x 2 +xy ) + (-3x -3y) =x( x+y) - 3( x+y) =(x+y)(x - 3) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. *VÝ dô 1 x 2 -y 2 + 4x +4 =(x 2 +4x+4 ) - y 2 = ( x+2) 2 - y 2 =(x+2+y)(x+2 -y) *VÝ dô 2 Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung Nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hîp ®Ó xuÊt hiÖn h»ng ®¼ng thøc Nhận xét *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung *) Nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức Khi phân tích các đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử: xz + yz 5(x+y)– Bµi 1 Lêi gi¶i cña b¹n häc sinh: =(x+y) (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– . (z- 5) =xz + yz - 5x -5y =z(x + y) -5(x +y) =(xz +yz) (5x+5y)– Bµi 2 TÝnh nhanh: 15.64+25.100+36.15+60.100 5x (x -3) x+3=0– Bµi 3: 5x (x -3) (x -3)=0–

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu, Phan tich da thuc thanh nhan tu

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan03
  luanvan03 · Vào lúc 11:19 pm 24/12/2013
  Tài liệu này thực sự có ích với mình. Thanks bạn đã post bài này nhá!
 • mat_hoa_da_phan
  mat_hoa_da_phan · Vào lúc 11:58 am 26/12/2013
  Mình đang làm luận văn để ra trường. Tài liệu này đã giúp ích cho mình rất nhiều.
 • ChiếpChiếp
  ChiếpChiếp · Vào lúc 09:27 am 27/12/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • williamruoi
  williamruoi · Vào lúc 03:09 am 30/12/2013
  Bạn ơi! Upload thêm nhé. Mình cũng rất muốn được tham khảo những tài liệu như thế này.
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 01:12 pm 30/12/2013
  Cám ơn bạn nha… đúng tài liệu mình đang cần :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0966670513153 s. Memory usage = 13.84 MB