Ngoai khoa 10- an toan giao thong

fresh boy 17
fresh boy 17(8323 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 12
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 51 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

Mô tả: Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thao giảng môn GDCD-lớp 12 A7 T r ­ ê n g T H P T B C H ­ ¬ n g K h ª TiÕt 30. Ngo¹i kho¸ (tiÕt 2) Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Sau khi xem nh÷ng h×nh ¶nh trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng ë n­íc ta hiÖn nay? Theo em nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tr×nh tr¹ng tai n¹n giao th«ng liªn tiÕp x¶y ra? . n¹n giao th«ng ngµy 15/12/ 2007. Tai n¹n giao th«ng ngµy 15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao th«ng ngµy15/12/2007 Tai n¹n giao. gia giao thông phải dừng lại. b. Hai tay hoặc 1 tay giang ngang: -Để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong, Ngoai khoa 10- an toan giao thong

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 07:41 pm 29/12/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 08:09 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 09:20 pm 29/12/2013
  Cảm ơn đã share nhé. Bạn còn tài liệu nào khác nữa không, share típ đi :X
 • fresh boy 13
  fresh boy 13 · Vào lúc 12:18 am 30/12/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
 • fresh boy 47
  fresh boy 47 · Vào lúc 12:23 am 30/12/2013
  Thanks bạn nhìu nha, rất hợp nhu cầu hì hì
Đăng ký

Generate time = 0.0763719081879 s. Memory usage = 13.83 MB